Kertaa yo-kokeisiin
Musiikki

MU1 Intro – kaikki soimaan (LOPS 2021)

Mikko Myllykoski Aleksi Ojala
10,40 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (2019) mukaisesti Studeon MU1-oppimateriaalin tavoitteena on, että opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja musisointitaitojaan, uskaltaa käyttää musiikkia ilmaisunsa välineenä ja tuottaa musiikillisia ideoita. Oppimateriaali tarjoaakin äänenkäyttöä sekä laulu- ja soittotaitoja kehittävää sisältöä. Sen lisäksi se sisältää oman musiikin säveltämiseen, sanoittamiseen, sovittamiseen, äänittämiseen ja miksaamiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppimateriaalin avulla musiikin peruselementit opitaan hahmottamaan kokemuksellisesti, luovia työtapoja ja teknologian mahdollisuuksia hyödyntäen. Oppimateriaali tukee toiminnallista, elämyksellistä, yhteistoiminnallista ja luovaa musiikin oppimisen tapaa. Oppimateriaalin avulla opiskelija myös tutkii ja syventää omaa kuuntelusuhdettaan ja musiikillista minäkuvaansa sekä ymmärtää musiikin vaikutuksia ja merkityksiä muuttuvassa maailmassa.

Oppimateriaali sisältää:

  • laulu- ja yhteismusisointitaitoja kehittäviä tehtäviä
  • luovaan tuottamiseen rohkaisevia tehtäviä
  • opetusvideoita muun muassa laulamisesta ja soittamisesta
  • vinkkejä musiikin oppimista tukevista ohjelmistoista ja sovelluksista.
Avaa oppimateriaali Studeon alustalla