Kertaa yo-kokeisiin
Elämänkatsomustieto

ET5 Uskonnot ja uskonnottomuus (LOPS 2021)

Laura Apell Antti Kajas Heidi Meltovuo Marja Oilinki Jani Tiirikainen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Ymmärrystä ympäröivään maailmaan avartavan oppimateriaalin aiheena on uskontoihin liittyvä katsomuksellinen ajattelu ja niiden tutkimus. Materiaalissa korostuvat suurimmat maailmanuskonnot ja uskonnottoman ajattelun pääsuunnat. Uskontoja tarkastellaan sen eri ulottuvuuksien kautta sekä eletyn ja koetun uskonnon kautta.

Oppimateriaali syventää ja tiivistää ymmärrystä siitä, miten uskonnot ja uskonnottomuus vaikuttavat ihmisten elämään, identiteettiin ja yhteiskuntiin. Aiheita elävöittävät runsaat kuvat, graafit ja kartat. Oppimateriaali sopii myös itsenäiseen opiskeluun.

Monipuoliset pedagogisesti laadukkaat tehtävät vaihtelevat perustehtävistä syventäviin ja soveltaviin tehtäviin. Tehtäviä on helppo kohdistaa erilaisille oppijoille, käytössä on myös koetehtäväpankki. Opettajan opas sisältää muokattavat diapohjat jaksoittain ja lisävinkkejä oppitunnin pitämiseen. Oppimateriaaliin sisältyy myös Abitti-koetehtäväpaketti.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla