Kertaa yo-kokeisiin
Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus 5

Päivi Lehti Elli Saari Teemu Qvist
9,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon Äidinkieli ja kirjallisuus 5 on uusi sähköinen oppimateriaali, jossa tietoja ja taitoja opitaan alakoululaista innostavalla tavalla. Rikas ja oppilaan omaa elämää lähellä oleva tekstimaailma innostaa lukemaan ja tutkimaan. Autenttiset tekstinäytteet, interaktiiviset kuvat, linkit ja videokatkelmat tekevät materiaalista elävän.

Äidinkieli ja kirjallisuus 5 antaa mahdollisuuksia oppia monella tavalla, sekä yhteisöllisesti että oppilaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Monipuoliset harjoitukset takaavat, että jokaisen oppilaan taidot ja oppimisen edellytykset otetaan huomioon.

Uuden opetussuunnitelman painotukset näkyvät vahvasti oppimateriaalissa. Draamaa ja vuorovaikutusta sisältäviä harjoituksia on materiaalissa runsaasti. Materiaali ohjaa yksityiskohtaisesti tiedonhakua ja -rakentelua sekä tarjoaa monipuolisen tekstiympäristön kriittisen lukutaidon harjoitteluun. Tekstin tulkinnan ja tuottamisen prosesseja mallinnetaan, ja ohjeiden sekä monipuolisten harjoitusten avulla huolehditaan oppilaan strategioiden vahvistumisesta. Oppimateriaalin jokaisessa jaksossa keskitytään monilukutaidon eri osa-alueiden harjoitteluun, ja laaja tekstikäsitys näkyy niin tekstien tulkinnassa kuin tuottamisessakin. 

Kirjallisuuden lukemiseen ja tulkintaan ohjaaminen on äidinkielen opetuksen oma erityisalue. Materiaalissa painottuu lukemaan innostaminen, elämyksellisyys ja lukukokemuksen jakaminen. Oppilasta ohjataan kirjallisuuden tulkintaan keskustellen, draaman keinoin ja yhteisiä tekstejä tuottamalla.

Kielitietoa avataan materiaalissa ennen kaikkea funktionaalisesta näkökulmasta. Kielitiedon opetus integroidaan teksti- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelun yhteyteen. Kielenhuoltoon ja kielen rakenteiden hallintaan liittyviä perustaitoja harjoitellaan osana kielenkäyttöä: vuorovaikutustilanteissa, tekstien tulkinnan ja tuottamisen yhteydessä. 

Oppimisessa keskeistä on oman oppimisen arviointi. Itse- ja vertaisarviointiin ohjataan systemaattisesti kaikissa oppimisjaksoissa. Jokainen jakso sisältää erilaisia itsearviointiin ja palautteenantoon ohjaavia harjoituksia. Materiaalissa ohjataan myös portfolio- ja oppimispäiväkirjatyöskentelyyn.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla