Kertaa yo-kokeisiin
Suomi toisena kielenä

S210 Kirjoittaminen 2 (LOPS 2021)

Minna Artimo Liisa Nurmesniemi Hanna Ontero Jaana Ristimäki
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon S210-oppimateriaalissa Kirjoittaminen 2 syvennetään kirjoittamisen taitoja ja harjoitellaan toisten tekstien hyödyntämistä oman kirjoittamisen tukena. Materiaalin avulla valmistaudutaan S2-ylioppilaskokeen kirjoitustehtäviin.

Monipuoliset tehtävät ohjaavat opiskelijaa arvioimaan lähteitä kriittisesti sekä hallitsemaan ajankäyttöään kirjoitusprosessin eri vaiheissa. Kirjoitetun kielen rakenteiden ja konventioiden hallintaan sekä kielimuodon valitsemiseen perehdytään sekä opetusteksteissä että tehtävissä. Oman tekstin muokkaamista harjoitellaan kielen- ja tyylinhuollon tehtävien avulla.

Kiinnostavat teksti-, kuva- ja videoaineistot innostavat aineistopohjaisen tekstin harjoitteluun ja autenttiset ylioppilaskoevastaukset esimerkkeinä auttavat hahmottamaan, mitä ylioppilaskokeissa vaaditaan. Lukujen tiivistelmät ja sanastot puolestaan tukevat luetun ymmärtämistä ja kartuttavat kielitaitoa. Materiaalissa myös ohjataan ajankohtaisen teoksen lukemiseen ja käsittelyyn.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla