Kertaa yo-kokeisiin
Filosofia

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS 2021)

Laura Apell Antti Kajas Kaisa-Mari Majamäki Heidi Meltovuo Marja Oilinki Jani Tiirikainen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Filosofian ensimmäisellä uuden opetussuunnitelman mukaisella opintojaksolla käsitellään sekä yleisiä ajattelun ja argumentoinnin taitoja että erityisesti filosofialle tyypillisiä työtapoja. Monien ajatuskokeiden, havainnollisten tehtävien ja selkeän perustekstin avulla oppija tutustuu samanaikaisesti filosofian eri osa-alueisiin ja ajattelutapoihin sekä tieteellisen ajattelun luonteeseen.

Oppimateriaalin tavoitteena on tuoda mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla filosofia ja sen taitavaan ajatteluun tarjoama apu osaksi maailmankuvaansa rakentavan nuoren elämismaailmaa. Kriittisen oman ajattelun ja ilmaisun kehittymistä tukevat vaihtelevat ja ajattelua aktivoivat työtavat.

Opettajalle materiaali tarjoaa kattavan koetehtäväpankin ja Abitti-koetehtäväpaketin – molemmissa on runsaasti eritasoisia koetehtäviä.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla