Filosofia

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS 2021)

Laura Apell Antti Kajas Kaisa-Mari Majamäki Heidi Meltovuo Marja Oilinki Jani Tiirikainen
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)

Filosofian ensimmäisessä uuden opetussuunnitelman mukaisessa moduulissa käsitellään sekä yleisiä ajattelun ja argumentoinnin taitoja että erityisesti filosofialle tyypillisiä työtapoja. Monien ajatuskokeiden, havainnollisten harjoitusten ja selkeän perustekstin avulla oppija tutustuu samanaikaisesti filosofian eri osa-alueisiin ja ajattelutapoihin sekä tieteellisen ajattelun luonteeseen.

Oppimateriaalin tavoitteena on tuoda mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla filosofia ja sen taitavaan ajatteluun tarjoama apu osaksi maailmankuvaansa rakentavan nuoren elämismaailmaa. Kriittisen oman ajattelun ja ilmaisun kehittymistä tukevat vaihtelevat ja ajattelua aktivoivat työtavat.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla