Kertaa yo-kokeisiin
Matematik (lång lärokurs)

MAA5 Funktioner och ekvationer 2 (GLP 2021)

Lauri Hellsten Jooseppi Järvinen Heidi Nylund Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Bo Sjöholm Anders Svartström Tom Gladh
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

MAA5 Funktioner och ekvationer 2 (GLP 2021) kompletterar kunskaperna och färdigheterna som de studerande inhämtade under MAA2 Funktioner och ekvationer 1, genom att göra dem bekanta med sinus- och cosinusfunktionerna samt exponential- och logaritmfunktionerna. I läromedlet finns förutom mångsidiga exempel i varje kapitel även gott om interaktiva applikationer, vilka hjälper de studerande att gestalta och förstå egenskaperna hos de funktioner som behandlas. Exemplen och videorna om CAS-programmen stöder en naturlig användning av programmen vid problemlösning och modellering av fenomen. I varje kapitel finns dessutom ett stort antal uppgifter på lämpliga nivåer för varje studerande. Uppgifternas modellösningar hjälper de studerande att utvärdera sin egen inlärning samt stöder de studerande att producera tydliga och konsekventa lösningar.


Avaa oppimateriaali Studeon alustalla