Matematik (lång lärokurs)

MAA5 Funktioner och ekvationer 2 (GLP 2021)

Lauri Hellsten Jooseppi Järvinen Heidi Nylund Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Bo Sjöholm Anders Svartström
16,50 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 5.8.2022

MAA5 Funktioner och ekvationer 2 (GLP 2021) kompletterar kunskaperna och färdigheterna som studerande inhämtade från MAA2 Funktioner och ekvationer 1, genom att göra dem bekanta med sinus- och cosinusfunktionerna samt exponential- och logaritmfunktionerna. I läromedlets finns förutom mångsidiga exempel i varje kapitel även gott om interaktiva applikationer, vilka hjälper de studerande att gestalta och förstå egenskaperna som funktionerna har som behandlas. Exemplena och videorna som visar användningen av CAS-programmen stöder en naturlig användning av programmen i problemlösning och modelleringen av fenomen. I varje kapitel finns dessutom ett stort antal uppgifter på lämpliga nivåer för varje studerande. Uppgifternas modellösningar hjälper studeranden att utvärdera sin egen inlärning amt stöder studeranden att producera tydliga och konsekventa lösningar.