Kertaa yo-kokeisiin
Filosofia

FI2 Etiikka (LOPS 2021)

Laura Apell Antti Kajas Kaisa-Mari Majamäki Heidi Meltovuo Marja Oilinki Jani Tiirikainen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Uuden opetussuunnitelman mukaan rakennettu filosofisen etiikan opintojakso jatkaa filosofisen ajattelun avaamista ajatuskokeiden ja nuorten elämään liittyvien kysymysten avulla. Filosofian taitotavoitteiden saavuttamiseksi tehtävissä korostuu käsitteiden hallinnan lisäksi ymmärryksen karttuminen, ajattelutaidot sekä dialogisuus. Ulkoaoppimisen sijaan pyritään ymmärrykseen ja omaan ajatteluun ja argumentoinnin harjoittamiseen.

Eettinen pohdinta liitetään nuoren elämään ja ajankohtaisiin kysymyksiin liittyen päämoraaliteorioihin, tärkeisiin soveltavan etiikan kysymyksiin ja elämänfilosofiaan. Oppimateriaalin lähestymistapa on ymmärrettävä, kiinnostava, merkityksellinen ja nykyaikainen myös monimutkaisissa ja vaikeissa kysymyksissä. Opiskelun tueksi on esimerkiksi videoita, Quizlet-kortteja ja linkkejä internetin eri lähteisiin sekä sanasto. Koepankki sekä harjoitukset sisältävät monipuolisia tehtäviä ja ne tukevat sähköisiin yo-kirjoituksiin harjoittelua. Pedagogisessa suunnittelussa on otettu huomioon, että tämä opintojakso on kaikille yhteinen.

Opettajalle materiaali tarjoaa kattavan koetehtäväpankin ja Abitti-koetehtäväpaketin – molemmissa on runsaasti eritasoisia koetehtäviä.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla