Ruotsi

RUB13 Kulttuuri ja mediat (LOPS 2021)

Heli Kähkönen Reetta Räty Tiina Salomaa Jaana Schulman Antti Tiger
14,00 € / oppilas (+ alv. 10%)
Tulossa 11/2021

Oppimateriaalin teemana on erityisesti ruotsinkielisiin medioihin tutustuminen. Opiskelija harjoittelee monilukutaitoa ja tiedonhakua ruotsinkielisiä lähteitä käyttäen. Hän tuottaa myös itse tekstejä medioita ja tiedonhakua hyödyntäen. Opiskelija tutustuu suomenruotsalaisiin, ruotsalaisiin ja pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin, kuten kirjallisuuteen, musiikkiin, tv-sarjoihin ja kulttuuritapahtumiin. Kulttuuriosiossa syvennytään suomenruotsalaisuuteen.