Kertaa yo-kokeisiin
Ruotsi

RUB13 Kulttuuri ja mediat (LOPS 2021)

Heli Kähkönen Reetta Bekkedal Tiina Salomaa Jaana Schulman Antti Tiger
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Oppimateriaalin teemoina ovat suomenruotsalaiset, ruotsinsuomalaiset ja muut pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt sekä mediat. Opiskelija harjoittelee monilukutaitoa ja tiedonhakua autenttisia lähteitä käyttäen. Opiskelija tuottaa myös itse tekstejä medioita ja tiedonhakua hyödyntäen. Teksteissä käsitellään muun muassa eri Pohjoismaiden lukioperinteitä, muusikon uraa sekä Ahvenanmaalle matkustamista. Oppimateriaalin kulttuuriosiossa syvennytään suomenruotsalaisuuteen.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla