Kertaa yo-kokeisiin
Biologia

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset (LOPS 2021)

Sakari Kannisto Päivi Mattila Leena Mäkelä Hanna-Riitta Rissanen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset on opetussuunnitelman LOPS 2021 mukainen biologian moduuli (2 opintopistettä). Sen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen.  Oppimateriaalissa tarkastellaan erityisesti mikrobeja ja geenitekniikan ja mikrobiologian erilaisia sovelluksia. Sovelluksia käytetään ja kehitetään muun muassa lääketieteen, teollisuuden, elintarviketuotannon ja kestävän kehityksen ratkaisuja varten. BI6 tarjoaa kiinnostavan kuvan tästä nopeasti kehittyvästä alasta ja sen mahdollisuuksista.

Oppimateriaalin avulla on mahdollista syventää ja eriyttää opetusta opettajan haluamalla tavalla, ja opiskelija voi myös itsenäisesti perehtyä omiin mielenkiinnon kohteisiinsa. Monipuoliset havainnollistavat kuvat, videot ja linkit erilaisille biologiaan liittyville sivustoille täydentävät oppimista. Opettaja voi myös muokata sisältöä lisäämällä omia materiaaleja, linkkejä ja tehtäviä.

Oppimateriaalissa on runsaasti erilaisia tehtäviä, joista opettaja voi valita ryhmälleen sopivimmat. Tehtävissä testataan käsitteistön osaamista, rakenteiden ja ilmiöiden tunnistamista, itsenäistä tiedonhakua, tiedon soveltamista ja rakentamista sekä lähdekritiikkiä. Useimmat tehtävistä sopivat myös pareittain tai ryhmissä tehtäviksi. Materiaalissa on myös useita ohjeita oman kokeellisen työn toteuttamiseen, ja niistä opettaja ja opiskelijat voivat yhdessä valita sopivimman.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla