Biologia

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset (LOPS 2021)

Sakari Kannisto Päivi Mattila Leena Mäkelä Hanna-Riitta Rissanen
14,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 10.1.2023

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset on opetussuunnitelman LOPS 2021 mukainen biologian moduuli (2 opintopistettä). Sen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen sovellusten kehittämisessä niin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa kuin luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geenitekniikan ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Oppimateriaalissa esitellään myös uusimpia biotekniikan sovelluksia nopeasti kehittyvällä alalla.

Oppimateriaalin avulla on mahdollista syventää ja eriyttää opetusta opettajan haluamalla tavalla, ja opiskelija voi myös itsenäisesti perehtyä omiin mielenkiinnon kohteisiinsa. Monipuoliset havainnollistavat kuvat, videot ja linkit erilaisille biologiaan liittyville sivustoille täydentävät oppimista. Opettaja voi myös muokata sisältöä lisäämällä omia materiaaleja, linkkejä ja tehtäviä.

Oppimateriaalissa on runsaasti erilaisia tehtäviä, joista opettaja voi valita ryhmälleen sopivimmat. Tehtävissä testataan käsitteistön osaamista, rakenteiden ja ilmiöiden tunnistamista, itsenäistä tiedonhakua, tiedon soveltamista ja rakentamista sekä lähdekritiikkiä. Useimmat tehtävistä sopivat myös pareittain tai ryhmissä tehtäviksi. Materiaalissa on myös useita ohjeita oman tutkimuksen toteuttamiseen, ja niistä opettaja ja opiskelijat voivat yhdessä valita sopivimman.