Kertaa yo-kokeisiin
Kemi

KE Kemi: repetition (GLP 2021)

Jari Ahonen Suula Arppe Ali Grönqvist Elina Lieko
16,70 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 17.6.2024

Studeos läromedel Kemi: repetition kompletterar och fördjupar kunskaperna inom olika delområden av gymnasiets kemi. I läromedlet bekantar vi oss med strukturen hos både studentprovet och olika inträdesprov samt svarsteknik i proven. Därtill övar vi oss bland annat med hjälp av instruktionsvideor att använda olika program för att besvara provuppgifter. Varje kapitel i läromedlet innehåller rikligt med uppgifter av olika svårighetsgrad, som studerandena kan använda för att repetera centrala begrepp, fenomen, tillämpningar och beräkningar. Varje kapitel innehåller uppgifter från tidigare studentprov och inträdesprov. Dessa uppgifter innehåller även modellsvar och förslag till poängsättning enligt SEN:s instruktioner även för de studerande. I läromedlet bekantar vi oss även med aktuell naturvetenskaplig och naturvetenskaplig forskning samt framtida förutsättningar för olika branscher inom kemi. Läromedlet hjälper den studerande att skapa en helhetsbild av kemistudierna i gymasiet. Läromedlet lämpar sig även för självständiga studier och repetition på egen hand. Det här läromedlet kan även användas för att repetera kemi vid sidan av andra läromedel.