Ruotsi

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen (LOPS 2021)

Heli Kähkönen Tiina Salomaa Jaana Schulman Antti Tiger
14,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 1.12.2022

Oppimateriaalissa opiskelija kehittää ruotsin kielen suullista taitoaan ja puhutun kielen ymmärtämistä. Oppimateriaalin teemoina ovat muun muassa matkustaminen, taide ja kirjallisuus sekä erilaiset arkiset vuorovaikutustilanteet. Teemojen kautta opiskelija syventää taitoaan rakentaa dialogia ja valmistelee suullisen esityksen.