Matematiikka (lyhyt)

MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (LOPS 2021)

Sari Aaltonen Hanna Hellsten Sini Kähkönen Jussi Talja Jessica Salminen-Saari Lauri Hellsten
14,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 3.3.2023

MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (LOPS2021) syventää ja täydentää opiskelijan tietoja ja taitoja niin todennäköisyyslaskennasta kuin tilastojen käsittelystäkin. Oppimateriaalissa syvennetään tilastollisten tunnuslukujen käyttöä sekä opiskellaan toistokokeeseen liittyvien todennäköisyyksien laskemista binomitodennäköisyyden avulla.

Materiaali johdattelee opiskelijaa tutustumaan erilaisiin jakaumiin, erityisesti materiaali käsittelee binomijakaumaa ja normaalijakaumaa. Tilastolliseen päättelyyn tutustutaan keskiarvon sekä suhteen luottamusvälin laskemisessa ja niiden tulkinnassa. Materiaali pitää sisällään ohjevideoita, monipuolisia esimerkkejä sekä laajan tarjonnan erilaisia tehtäviä.