Kertaa yo-kokeisiin
Matematiikka (lyhyt)

MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (LOPS 2021)

Sari Aaltonen Hanna Hellsten Sini Kähkönen Jussi Talja Jessica Salminen-Saari Lauri Hellsten
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (LOPS2021) täydentää opiskelijan tietoja ja taitoja niin todennäköisyyslaskennasta kuin tilastojen käsittelystäkin. Oppimateriaalissa syvennetään tilastollisten tunnuslukujen käytön osaamista sekä opiskellaan toistokokeeseen liittyvien todennäköisyyksien laskemista binomitodennäköisyyden avulla. Lisäksi materiaalissa tutustutaan erilaisiin jakaumiin, erityisesti binomijakaumaan ja normaalijakaumaan. Tilastolliseen päättelyyn perehdytään tarkastelemalla keskiarvon keskivirhettä ja luottamusväliä sekä suhteellisen osuuden luottamusväliä. Materiaali pitää sisällään ohjevideoita, monipuolisia esimerkkejä sekä laajan valikoiman erilaisia tehtäviä.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla