Kertaa yo-kokeisiin
Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus 9

Susanna Huhta Päivi Lehti Taina Niemi Maiju Pohjola Piia Posti
9,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon Äidinkieli ja kirjallisuus 9 on uusi sähköinen oppimateriaali, jossa tietoja ja taitoja opitaan nuorta kiinnostavalla tavalla.

Äidinkieli ja kirjallisuus 9 antaa mahdollisuuksia oppia monella tavalla, sekä yhteisöllisesti että oppilaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Monipuoliset harjoitukset takaavat, että jokaisen oppilaan taidot ja oppimisen edellytykset otetaan huomioon. Rikas ja oppilaan omaa elämää lähellä oleva tekstimaailma innostaa lukemaan ja tutkimaan. Autenttiset tekstinäytteet, interaktiiviset kuvat, linkit ja videokatkelmat tekevät materiaalista elävän.

Uuden opetussuunnitelman painotukset näkyvät vahvasti oppimateriaalissa. Draamaa ja vuorovaikutusta sisältäviä harjoituksia on materiaalissa runsaasti. Materiaali ohjaa yksityiskohtaisesti tiedonhakua ja -rakentelua sekä tarjoaa monipuolisen tekstiympäristön kriittisen lukutaidon harjoitteluun. Tekstin tulkinnan ja tuottamisen prosesseja mallinnetaan, ja ohjeiden sekä monipuolisten harjoitusten avulla huolehditaan oppilaan strategioiden vahvistumisesta. Oppimateriaalin jokaisessa jaksossa keskitytään monilukutaidon eri osa-alueiden harjoitteluun, ja laaja tekstikäsitys näkyy niin tekstien tulkinnassa kuin tuottamisessakin. 9. luokalla tuotetaan erityisesti pohtivia ja oman identiteetin rakentamiseen liittyviä tekstejä. Kriittistä lukutaitoa ja uusia tekstitaitoja opitaan havainnoimalla erilaisia tekstejä ja tuottamalla niitä itse.

Kirjallisuuden lukemiseen ja tulkintaan ohjaaminen on äidinkielen opetuksen oma erityisalue. Materiaalissa painottuu lukemaan innostaminen, elämyksellisyys ja lukukokemuksen jakaminen. Oppilasta ohjataan kirjallisuuden tulkintaan keskustellen, draaman keinoin ja yhteisiä tekstejä tuottamalla. 9. luokan materiaalissa kaunokirjallisuuden käsittely syvenee entisestään, ja oppilas saa uusia välineitä kirjallisuuden analysointiin. Etusijalla on edelleen lukemisen ilo ja sanataiteen parissa koetut oivallukset.

Kielitietoa avataan materiaalissa ennen kaikkea funktionaalisesta näkökulmasta. Kielitiedon opetus integroidaan teksti- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelun yhteyteen. Kielenhuoltoon ja kielen rakenteiden hallintaan liittyviä perustaitoja ei siis opita irrallisena osa-alueena vaan osana kielenkäyttöä: vuorovaikutustilanteissa, tekstien tulkinnan ja tuottamisen yhteydessä.

Oppimisessa keskeistä on oman oppimisen arviointi. Itse- ja vertaisarviointiin ohjataan systemaattisesti kaikissa oppimisjaksoissa. Jokainen luku sisältää erilaisia itsearviointiin ja palautteenantoon ohjaavia harjoituksia. Materiaalissa ohjataan myös portfolio- ja oppimispäiväkirjatyöskentelyyn.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla