Oppimateriaalin käyttöönotto
Oppimateriaalien yhdistäminen
Tehtävien antaminen
Tehtävän vertaisarviointi
Kokeen luominen
Oman sisällön tuottaminen
Ryhmän toiminnan vertaisarviointi