Kertaa yo-kokeisiin
Matematiikka (pitkä)

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 (LOPS 2021)

Lauri Hellsten Jooseppi Järvinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Tom Gladh
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 (LOPS 2021) täydentää oppimateriaalissa MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1 opittuja tietoja ja taitoja funktioista ja yhtälöistä. Oppimateriaali tutustuttaa opiskelijan sini- ja kosinifunktioihin sekä eksponentti- ja logaritmifunktioihin. Lukujen monipuoliset esimerkit sekä interaktiiviset sovelmat auttavat opiskelijaa hahmottamaan ja sisäistämään käsiteltävien funktioiden ominaisuuksia. Ohjelmistojen käyttöön opastavat esimerkit ja videot tukevat CAS-laskinohjelmiston ja matematiikan piirto-ohjelman luontevaa käyttöä ongelmanratkaisussa ja ilmiöiden mallintamisessa. Jokaisesta luvusta löytyy monipuolisesti tehtäviä kaikentasoisille oppijoille. Tehtävien malliratkaisut auttavat opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan sekä tukevat opiskelijaa selkeiden ja johdonmukaisten ratkaisujen tuottamisessa. Oppimateriaalin keskeiset sisällöt voi lopuksi kerrata joko perinteisesti tehtäviä tekemällä tai kertausluvusta löytyvän pakopelin avulla.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla