Matematiikka (pitkä)

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 (LOPS 2021)

Lauri Hellsten Jooseppi Järvinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Tom Gladh
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 23.11.2021

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 (LOPS 2021) täydentää oppimateriaalissa MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1 opittuja tietoja ja taitoja funktioista ja yhtälöistä. Oppimateriaali tutustuttaa opiskelijan sini- ja kosinifunktioihin sekä eksponentti- ja logaritmifunktioihin. Lukujen monipuoliset esimerkit sekä interaktiiviset sovelmat auttavat opiskelijaa hahmottamaan ja sisäistämään käsiteltävien funktioiden ominaisuuksia. Ohjelmistojen käyttöön opastavat esimerkit ja videot tukevat CAS-laskinohjelmiston ja matematiikan piirto-ohjelman luontevaa käyttöä ongelmanratkaisussa ja ilmiöiden mallintamisessa. Jokaisesta luvusta löytyy monipuolisesti tehtäviä kaiken tasoisille oppijoille. Tehtävien malliratkaisut auttavat opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan sekä tukevat opiskelijaa selkeiden ja johdonmukaisten ratkaisujen tuottamisessa.