Kertaa yo-kokeisiin
Biologia

BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (LOPS 2021)

Sakari Kannisto Päivi Mattila Leena Mäkelä
7,30 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin on opetussuunnitelman LOPS 2021 mukainen biologian moduuli (1 opintopiste). Keskeisinä teemoina ovat ympäristöongelmat Suomessa ja muualla maailmassa. Samalla tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa. Oppimateriaalin avulla on mahdollista syventää ja eriyttää opetusta opettajan haluamalla tavalla, ja opiskelija voi myös itsenäisesti perehtyä omiin mielenkiinnon kohteisiinsa. Monipuoliset havainnollistavat kuvat, videot ja linkit erilaisille biologiaan liittyville sivustoille täydentävät oppimista. Opettaja voi myös muokata sisältöä lisäämällä omia materiaaleja, linkkejä ja tehtäviä.

Oppimateriaalissa on runsaasti erilaisia tehtäviä, joista opettaja voi valita ryhmälleen sopivimmat. Tehtävissä testataan käsitteistön osaamista, rakenteiden ja ilmiöiden tunnistamista, lajintuntemusta, itsenäistä tiedonhakua, tiedon soveltamista ja rakentamista sekä lähdekritiikkiä. Useimmat tehtävistä sopivat myös pareittain tai ryhmissä tehtäviksi. Materiaalissa on myös useita ohjeita oman ympäristöekologisen tutkimuksen toteuttamiseen, ja niistä opettaja ja opiskelijat voivat yhdessä valita sopivimman.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla