Kertaa yo-kokeisiin
Hälsokunskap

HÄ3 Hälsa och samhälle (GLP 2021)

Liisa Anttila Helen Bergman Charlotte Elf-Grandin Ranja Koski Minna Nummenmaa
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeos läromedel för HÄ3 Hälsa och samhälle är en modul som aktiverar de studerande och som utgår från läroplanens centrala mål och innehåll (2 sp). Den studerande ges möjlighet att främja sina hälsofärdigheter med hjälp av ett mångsidigt material (texter, bilder och videor) och via växelverkan med andra samt med självständiga uppgifter. HÄ3 innehåller också många uppgifter där den studerande får träna på sina studiefärdigheter.

Med hjälp av läromedlet vägleds den studerande till granskning av historiska utvecklingar i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande syfte samt i samhällets framtida utmaningar. Materialet undersöker vikten av social- och hälsovårdstjänster, självvård och egenvård för hälsan. Materialet beskriver också faktorer som är centrala för icke-smittsamma och smittsamma sjukdomar. Dessutom fördjupar sig den studerande i etiska frågor förknippade med hälsa och sjukdom samt globala hälsoutmaningar. I lärarguiden som ingår i materialet finns idéer om hur läromedlet kan användas och tips på olika undervisningsmetoder.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla