Hälsokunskap

HÄ3 Hälsa och samhälle (GLP 2021)

Liisa Anttila Helen Bergman Charlotte Elf-Grandin Ranja Koski Minna Nummenmaa
16,50 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 9.8.2022

Studeos läromaterial för HÄ3 Hälsa och samhälle är en modul som aktiverar de studerande och som utgår från läroplanens centrala mål och innehåll (2 sp). Den studerande ges möjlighet att främja sina hälsofärdigheter med hjälp av ett mångsidigt material (texter, bilder och videor) och via växelverkan med andra samt med självständiga uppgifter. HÄ 3 innehåller också många uppgifter var den studerande får träna på sina studiefärdigheter.

Med hjälp av studiematerialet vägleds den studerande till granskning av historiska utvecklingar i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande syfte samt i samhällets framtida utmaningar. Materialet undersöker vikten av social- och hälsovårdstjänster, självvård och egenvård för hälsan. Materialet öppnar också upp faktorer som är centrala för icke smittsamma- och smittsamma sjukdomar. I lärarguiden som ingår i materialet finns det idéer om hur läromaterialet kan användas och tips på olika undervisningsmetoder.