Kertaa yo-kokeisiin
Kemia

KE3 Molekyylit ja mallit (LOPS 2021)

Suula Arppe Elina Lieko
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

KE3 Molekyylit ja mallit (LOPS 2021) tarjoaa motivoivan tavan opiskella ja opettaa kemiaa digitaalisessa oppimisympäristössä. Kokeellisuus, tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen ovat keskeisiä asioita kemian opiskelussa. Studeon KE3-oppimateriaalissa tarkastellaan hiilen yhdisteitä, niiden rakennetta ja ominaisuuksia. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään molekyylien mallintamisessa ja mittausten analysoinnissa. Oppimateriaalissa käsitellään monipuolisesti kokeellisia tutkimusmenetelmiä ja tutustutaan spektroskooppisista menetelmistä saataviin spektreihin. Kokeellisissa töissä harjoitellaan tutkimaan aineen rakennetta ja ominaisuuksia sekä analysoimaan spektrejä. Opiskelijan ajattelun kehittymistä ja ilmiöiden ymmärtämistä tukevat internetin avoimet aineistot, videot ja animaatiot, joilla havainnollistetaan kemian mikrotason ilmiöitä. Hiilen yhdisteiden merkitystä opiskelijan omassa elämässä tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Oppimateriaalissa painottuvat hyvinvointiosaamisen, yhteiskunnallisen osaamisen, monitieteellisen ja luovan osaamisen sekä globaali- ja kulttuuriosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Monitasoiset tehtävät totuttavat opiskelijaa sähköisen yo-kokeen tehtävätyyppeihin.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla