Kemia

KE3 Molekyylit ja mallit (LOPS 2021)

Suula Arppe Elina Lieko Marko Telenius
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 06/2021

KE3 Molekyylit ja mallit (LOPS 2021) tarjoaa motivoivan tavan opiskella ja opettaa kemiaa sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeellisuus, tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen ovat keskeisiä asioita kemian opiskelussa. Studeon KE3 moduulissa tarkastellaan hiilen yhdisteitä, niiden rakennetta ja ominaisuuksia. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään molekyylien mallintamisessa. Oppimateriaalia on rikastettu videoilla, animaatioilla ja internetin avoimilla aineistoilla. Animaatioilla voidaan havainnollistaa kemian mikrotason ilmiöitä, joiden ymmärtäminen on kemian ydintä. Animaatioiden avulla mikrotason ilmiöistä johtuvat ominaisuudet yhdistyvät oman elinympäristömme ilmiöihin. Tämä tukee opiskelijan kemiallisen ajattelun kehittymistä. Hiilen yhdisteiden kemian merkitystä opiskelijan omaan elämään tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Moduulissa painottuvat myös yhteiskunnallisen osaamisen ja globaaliosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Monitasoiset tehtävät myös totuttavat opiskelijaa jo sähköisen yo-kokeen tehtävätyyppeihin.