Kertaa yo-kokeisiin
Matematik (kort lärokurs)

MAB5 Statistik och sannolikhet (GLP 2021)

Sari Aaltonen Hanna Hellsten Sissi Kangasniemi Sini Kähkönen Noora Nuutinen Öjvind Sandsjoe Jussi Talja Lea Linna Jessica Salminen-Saari Bo Sjöholm Leif Ekrem Lauri Hellsten Henrik Wennman
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeos läromedel för modulen MAB5 behandlar statistik och sannolikhet. Läromedlets kapitel inspirerar och utvecklar de mångsidiga kompetenserna och stöder den studerande med mångsidiga exempel, många interaktiva applikationer och instruktionsvideor för användning av olika program

Läromedlet är utformat så att det ska vara lätt för studerandena att också på egen hand gå igenom nytt material, vilket betyder att det också lämpar sig bra för flipped learning och distansundervisning. Läromedlet innehåller mångsidiga uppgifter som stöder och utmanar alla studerande. Matematiska lösningar kan skrivas in direkt i läromedlet och varje uppgift har modellösningar som studerandena kan se efter att uppgifterna är inlämnade. Materialet innehåller också funktioner som gör det lätt för läraren att följa med alla studerandes prestationer samt gör det lättare att göra en mångsidig bedömning av modulen.

I slutet på varje helhet finns kapitlet ”Utvärdera dina kunskaper” som den studerande kan använda för att reflektera och testa sin kunskap i lärostoffet.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla