Historia

HI Historian kertaus (LOPS 2021)

Mikko Asiainen Anne Mattsson Antero Tarkki Niina Väntänen
16,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Historian kertausmateriaali valmentaa ylioppilaskirjoituksiin! 
Materiaali kertaa historian pakolliset ja syventävät opintojaksot, ja siinä käydään läpi ylioppilaskokeen erilaiset tehtävätyypit ja miten niihin kannattaa harjoitella. Kullakin opintojaksolla on omat vaatimuksensa ja näkökulmansa – ne oppii hallitsemaan tämän kertausmateriaalin avulla.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla