Hälsokunskap

HÄ2 Hälsa och miljö (GLP 2021)

Liisa Anttila Helen Bergman Charlotte Elf-Grandin Ranja Koski Minna Nummenmaa
16,50 € / oppilas (+ alv. 10%)
Tulossa 10/2021

Studeos läromaterial för HÄ2 – Hälsa och miljö är en modul som aktiverar de studerande och som utgår från läroplanens centrala mål och innehåll. Läromaterialets mångsidiga material (texter, bilder och videor) betonar vikten av en hälsosam och trygg miljö samt hållbar utveckling för en god hälsa i det vardagliga livet. Läromaterialet handleder studerande att granska och bedöma vetenskaplig kunskap jämfört med vardagskunskap, förstå processen bakom forskningsresultat och kunna bedöma deras tillförlitlighet och fundera på mekanismer som påverkar beroenden och hur man kan förebygga beroenden. De studerande kan med hjälp av de mångsidiga uppgifterna tillämpa sin hälsokompetens och stärka sin livskompetens. I lärarguiden som ingår i materialet finns det idéer om hur läromaterialet kan användas och tips på olika undervisningsmetoder.