Kertaa yo-kokeisiin

Tietosuojaseloste

Studeo Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

23.5.2018

Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 3.5.2021
- Lyyti Oy on lisätty yhteistyökumppaneihin Kappaleessa 7.

Tietosuojaselostetta on päivitetty aikaisemmin 13.1.2020.
- Palvelun nimi muuttunut Tabletkoulusta Studeoksi ja palvelua tarjoavan yrityksen nimi Studeo Oy:ksi.
- Kappaleeseen 7 on lisätty Eficode Oy yhteistyökumppanien listaan.
- Yrityksen osoite muuttunut.

1. Yleistä

Studeo Oy (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”). Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme:

Jukka Meklin, [email protected].

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 3.5.2021.

 

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Studeo Oy

Osoite: Salomonkatu 17 A 12, 00100 Helsinki

Y-tunnus: 2530665-5

 

3. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme edustajien (mukaan lukien asiakkaan henkilökuntaan kuuluvat henkilöt) sekä Studeo-palvelumme sisällöntuottajina toimivien oppikirjailijoiden henkilötietoja.

 

4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Keräämme Rekisteriin seuraavia, asiakkaidemme tai potentiaalisten asiakkaidemme edustajia sekä oppikirjailijoita koskevia henkilötietoja:

 • nimesi;
 • yhteystietosi: osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
 • edustamasi oppilaitos tai kunta ja asemasi;
 • oppikirjailijoiden osalta tilinumerosi ja henkilötunnuksesi; ja
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, verkkosivu, jolta siirryit verkkosivuillemme) sekä selaimellesi lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot (lisätietoja evästeistä ja vastaavista teknologioista alla kappaleessa 12).

Keräämme lisäksi edellä mainittujen henkilötietojen lisäksi seuraavia Studeo-palvelun käyttäjiä koskevia henkilötietoja:

 • rekisteröitymistietosi: käyttäjätunnus ja salasana;
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot: oppilaitos, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot;
 • käyttäjien tuottamaa sisältöä (esim. harjoitusten vastauksia ja muistiinpanoja);
 • profiilikuvasi.

 

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme Rekisteriin henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään (esim. palvelusopimuksen tekemisen tai Studeo-palveluun rekisteröitymisen yhteydessä, tekemäsi yhteydenottopyynnöt verkkosivujemme kautta ja meille toimittamasi käyntikortit). Keräämme henkilötietojasi tämän ohella myös julkisista lähteistä sekä aineenopettajien ainejärjestöiltä.

 

6. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset
Rekisteri

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on tapauksesta riippuen alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme ja asiakkaidemme osalta sopimussuhde Yhtiöömme. Lähetämme sinulle myös sähköisiä suoramarkkinointiviestejä suostumuksellasi.

Jos olet jo asiakkaamme tai oppikirjailija:

Henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoituksena on erityisesti asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito sekä muiden yhteistyösuhteisiin liittyvien velvoitteiden hoitaminen. Henkilötietojasi käsitellään lisäksi tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä ja suoramarkkinointia varten. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia.

 • Käsittelyn perusteena on tällöin sopimussuhde ja/tai suostumus

Jos olet potentiaalinen asiakkaamme:

Potentiaalisia asiakkaitamme koskevien henkilötietojen käyttötarkoituksena on palveluitamme ja tuotteitamme koskeva suoramarkkinointi ja muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen, eli normaalit markkinointitoimenpiteet kuten markkinointiviestien lähettäminen sähköpostitse. Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen.

 • Käsittelyn perusteena on tällöin oikeutettu etumme

 

7. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat:

 • Dropbox, Inc.;
 • Google LLC;
 • Intercom, Inc.;
 • Planeetta Internet Oy;
 • Rocket Science Group;
 • Töölön tilitoimisto;
 • Zoho Corporation;
 • Slack Technologies;
 • Eficode Oy;
 • Lyyti Oy.

Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia, tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa Studeo-palvelua käyttäville oppilaitoksille ja kunnille samalla kun niille luovutetaan tietoa palvelun käytöstä.

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

8. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Siirrämme henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti seuraaville Yhdysvalloissa sijaitseville tahoille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -järjestelyyn:

 • Dropbox, Inc.;
 • Google LLC;
 • Intercom, Inc.;
 • Rocket Science Group;
 • Zoho Corporation;
 • Slack Technologies.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
 • olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.

 

9. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Asiakkaidemme ja oppikirjailijoiden henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde tai muu yhteistyösuhde on voimassa. Kyseisen suhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään 3 vuoden ajan. Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin toimit tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että et ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää osaltasi tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä.

Henkilötietosi voidaan säilyttää tässä esitettyä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

 

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Studeo-palvelun käyttäjät pystyvät lisäksi tarkastamaan itseään koskevat tiedot ja muokkaamaan tietoja suoraan palvelussa omalla profiilisivullaan.

Jos peruutat suostumuksesi, ei se vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi voit peruuttaa alla olevan Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, ettemme voi lähettää sinulle enää suoramarkkinointia.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla. Tietojärjestelmäämme on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tietojärjestelmämme varmuuskopioidaan säännöllisesti ja varmuuskopiot on salattu.

 

12. Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

“Eväste” on yleisesti käytetty pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Selain lähettää tiedon vierailustasi takaisin verkkosivulle, kun vierailet siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä tarjotakseen sinulle personoidumman selainkokemuksen.

Kukin eväste on erikseen asetettu kullekin päätelaitteellesi ja evästeitä voi lukea ainoastaan sillä palvelimella, jolla eväste on asetettu. Koska eväste on sidottu selaimeen, eikä lähtökohtaisesti ole jaettavissa eri selainten tai laitteiden välillä (ellei jokin selain, lisäosa tai muu sovellus erikseen mahdollista tätä), evästeiden hallinnoimiseksi tekemät valintasi soveltuvat lähtökohtaisesti vain kyseiseen yksittäiseen selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmistoja, eikä sitä voida käyttää virusten tai muun haitallisen koodin toimittamiseen, eikä vahingoittamaan päätelaitettasi tai tiedostojasi. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

 

13. Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yhteyshenkilöllemme Jukka Meklinille osoitteeseen [email protected]. Voit myös ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluumme osoitteeseen [email protected], henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Studeo Oy

Jukka Meklin

Salomonkatu 17 A 12

00100 Helsinki

Mikäli haluat peruuttaa suostumuksesi suoramarkkinointiin, onnistuu se jokaisen suoramarkkinointiviestin sisältämää linkkiä klikkaamalla.