Kertaa yo-kokeisiin

Bruksanvisning

På dessa sidor hittar du instruktioner om hur de studerande aktiverar Studeos läromedel och tar dem i bruk. Du ser också hur läraren sätter igång samarbetet med sina studerande.

Om du inleder dina studier i ett gymnasium år 2021 eller senare: Här hittar du instruktioner om hur du kommer igång med Studeos läromedel.

  1. Registrera dig som Studeoanvändare och logga in här.
  2. Din lärare ger dig en anslutningsnyckel som får dig ansluten till rätt undervisningsgrupp. Mata in koden på din Mina grupper-sida i rutan “Gå med i gruppen”. Du får en uppmaning att försäkra dig om att du har rätt att gå med i gruppen kostnadsfritt. Om så inte är fallet leds du vidare till Studeos nätbutik där du kan betala för läromedlet. 

Om du påbörjat dina studier tidigare än år 2021: Så här kommer du åt läromedlet.

  1. Registrera dig som Studeoanvändare och logga in här.
  2. Betala licensavgiften för det läromedel din lärare anvisar. Det gör du via Studeos nätbutik.
  3. Om din lärare har gett dig en anslutningsnyckel för läromedlet, lönar det sig att mata in koden på Mina grupper-sidan innan du ansluter till nätbutiken. De här garanterar att läromedlet verkligen är detsamma som läraren valt att arbeta med i din grupp. Du kan också mata in anslutningsnyckeln efter att du betalt din licensavgift. 

I Studeos nätbutik fungerar de mest använda betalningsmetoderna med nätbanker och kreditkort. Du kan också betala med räkning via en fungerande betalservice. 

 

Lärare: Aktiverande av läromedlen med ditt lärarkonto

  1. Registrera dig och få ditt lärarkonto, om du inte redan har en sådan.

Registrera dig med din arbetsepostadress. Vi granskar registreringarna och aktiverar lärarkonton dagligen. Du får ett e-postmeddelande då ditt lärarkonto aktiverats. Du kan registrera dig här. Lärare får använda Studeos läromedel helt gratis. 

  1. Uppmana dina studerande att registrera sig som Studeoanvändare.

Om yngre elever ska använda Studeo, kan vi hjälpa till med skapandet av användarnamn. Då gäller det att mata in data om eleverna i detta formulär. Det ifyllda formuläret skickas sedan till e-postadressen [email protected].

  1. Skapa en aktiv undervisningsgrupp av de läromedel som står till buds och dela ut anslutningsnyckeln åt de studerande.

När du vill komma igång med den egentliga undervisningen, ska du börja med att skapa en undervisningsgrupp av läromedlen i Studeo. Då du gjort det, hittar du en anslutningsnyckel. Den nyckelkoden kan du nu dela ut åt dina studerande. Om dina studerande har rätt att använda Studeo-läromedel som läroinrättningen betalar, behövs inte annat.  

  1. De gymnasiestuderande som inlett studierna tidigare än år 2021, köper läromedlen via nätbutiken.

Den studerande börjar med att mata in anslutningsnyckeln på Mina grupper-sidan. Om användarrättigheter inte finns, leds inmataren av nyckeln automatiskt till Studeos nätbutik, där läromedlet kan betalas.