Kertaa yo-kokeisiin
Kemia

Kemia 8

Tuula Havonen Jenni Hiltunen Saila Juntunen Petteri Mikkonen
9,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Kemia 8 on opetussuunnitelman mukainen oppimateriaali, joka mahdollistaa oppilaslähtöisen opiskelun ja ottaa huomioon erilaiset oppimistyylit. Oppimateriaali tarjoaa opettajalle erinomaiset työkalut havainnollistaa kemian ilmiöitä erilaisten tutkimustöiden, videoiden ja animaatioiden kautta. Oppilaat pääsevät säännöllisesti arvioimaan omaa oppimistaan ja harjoittelemaan tulevaisuudessa tarvittavia yhteistoimintataitoja.

Materiaalissa käsitellään seuraavia aiheita: jaksollinen järjestelmä, ioniyhdisteet ja suolat, happamuus ja emäksisyys, neutraloituminen sekä metallit. Lisäksi tutustutaan monialaisesti kemian mahdollisuuksiin ympäristöongelmien ratkaisemisessa.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla