Uskonto

UE6 Uskonto, tiede ja media (LOPS 2021)

Liisa Franssila-Ylinen Virpi Loikkanen Anu-Elina Väkeväinen
14,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 12.8.2022

UE6-oppimateriaalissa tarkastellaan uskonnon tieteellistä tutkimusta ja uskontoa mediassa. Uskonnon tutkimuksesta esitellään monipuolisesti uskontoa tutkivia aloja ja ajankohtaisia tutkimusaiheita. Oppimateriaalin painopiste on median ja uskonnon vuorovaikutuksen tarkastelussa. Opiskelijan mediataidot ja uskontolukutaito syventyvät, kun materiaali perehdyttää siihen, miten mediat uskonnoista uutisoivat, millaisia aiheita ne käsittelevät ja millaisen kuvan ne uskonnoista antavat. Lisäksi tarkastelussa ovat uskontojen erilaiset tavat käyttää medioita. Materiaalissa on merkittävistä uskontouutisista ja ajankohtaisista aiheista tapausselostuksia ja analyysitehtäviä. Opiskelijaa ohjataan tekemään uskontoon liittyvä mediasisältö, media-analyysi tai pienimuotoinen uskontoon liittyvä tutkimus.