Filosofi

FI1 Introduktion i filosofiskt tänkande (GLP 2021)

Laura Apell Antti Kajas Tina Kinnunen Kaisa-Mari Majamäki Heidi Meltovuo Marja Oilinki Jani Tiirikainen
16,50 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 05/2021

I den nya läroplanens första modul i filosofi behandlas både allmänna färdigheter i tänkande och argumentation och sådana arbetssätt som är typiska särskilt för filosofin. Med hjälp av många tankeexperiment, övningar och en tydlig huvudtext bekantar sig läsaren samtidigt med filosofins olika delområden och tanketraditioner samt med det vetenskapliga tänkandets natur.

Målet med läromedlet är att erbjuda filosofi och hjälpen den ger till att nå skickligt tänkande, på ett meningsfullt sätt till den unga som bygger upp sin världsbild. De varierande arbetssätten som aktiverar tänkandet stöder utvecklingen av det egna kritiska tänkandet och uttryckandet av tankar.