Kertaa yo-kokeisiin
Filosofi

FI1 Introduktion i filosofiskt tänkande (GLP 2021)

Laura Apell Antti Kajas Tina Kinnunen Kaisa-Mari Majamäki Heidi Meltovuo Marja Oilinki Jani Tiirikainen
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

I den nya läroplanens första modul i filosofi behandlas både allmänna färdigheter i tänkande och argumentation och sådana arbetssätt som är typiska särskilt för filosofin. Med hjälp av många tankeexperiment, övningar och en tydlig huvudtext bekantar sig läsaren samtidigt med filosofins olika delområden och tanketraditioner samt med det vetenskapliga tänkandets natur.

Målet med läromedlet är att på ett meningsfullt sätt erbjuda filosofi och den hjälp som den ger för ett skickligt tänkande till den unga som bygger upp sin världsbild. De varierande arbetssätten som aktiverar tänkandet stöder utvecklingen av det egna kritiska tänkandet och uttryckandet av tankar.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla