Uutiset

FI2 Etik (GLP 2021) har publicerats!

Uutiset

RE2 Kristendomen i världen (GLP 2021) har publicerats!

Uutiset

FY3 Energi och värme (GLP 2021) är nu publicerad!

GLP 2021 läromedlen

Läromedelsserierna för gymnasiet förnyas.

Bekanta dig med tidtabellen och de centrala innehållen i ditt läroämne.