Uutiset

Den inspirerande modulen FY7 Elektromagnetism och ljus (GLP 2021) är publicerad!

Uutiset

MAA7 Integralkalkyl (GLP 2021) är publicerad!

Yleinen

Det omfattande och lärorika MAB8 Matematisk analys (GLP 2021) är nu publicerat!

GLP 2021 läromedlen

Läromedelsserierna för gymnasiet förnyas.

Bekanta dig med tidtabellen och de centrala innehållen i ditt läroämne.