Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

MAA Lång matematik: repetition (GLP 2021) är nu publicerad

Uutiset

Det nya läromedlet MAB Kort matematik: repetition (GLP 2021) stöder förberedelserna inför studentprovet i kort matematik

Uutiset

Det nya läromedlet FY9 Repetition (GLP 2021) förbereder dig för studentskrivningarna

GLP 2021 läromedlen

Läromedelsserierna för gymnasiet förnyas.

Bekanta dig med tidtabellen och de centrala innehållen i ditt läroämne.