Uutiset

Det omfattande läromedlet MAB5 Statistik och sannolikhet (GLP 2021) är nu publicerat!

Uutiset

Det inspirerande läromedlet FY6 Elektricitet (GLP 2021) har publicerats!

Uutiset

MAA6 Derivata (GLP 2021) är nu publicerad!

GLP 2021 läromedlen

Läromedelsserierna för gymnasiet förnyas.

Bekanta dig med tidtabellen och de centrala innehållen i ditt läroämne.