Uutiset

Det nya läromedlet MAB Kort matematik: repetition (GLP 2021) stöder förberedelserna inför studentprovet i kort matematik

Uutiset

Det nya läromedlet FY9 Repetition (GLP 2021) förbereder dig för studentskrivningarna

Uutiset

KE6 Kemisk jämvikt (GLP 2021) har nu publicerats!

GLP 2021 läromedlen

Läromedelsserierna för gymnasiet förnyas.

Bekanta dig med tidtabellen och de centrala innehållen i ditt läroämne.