Uutiset

MAA2 Funktioner och ekvationer 1 (GLP 2021) är nu publicerad!

Uutiset

KE1 Kemi och jag (GLP2021) har publicerats!

Uutiset

FI1 Introduktion i filosofiskt tänkande (GLP 2021) är publicerad!

GLP 2021 läromedlen

Läromedelsserierna för gymnasiet förnyas.

Bekanta dig med tidtabellen och de centrala innehållen i ditt läroämne.