Uutiset

RE3 Religioner och religiösa rörelser i världen (GLP 2021) har publicerats!

Uutiset

MAB4 Matematiska modeller (GLP2021) är nu publicerad!

Uutiset

MAA4 Analytisk geometri och vektorer (GLP 2021) är nu publicerad!

GLP 2021 läromedlen

Läromedelsserierna för gymnasiet förnyas.

Bekanta dig med tidtabellen och de centrala innehållen i ditt läroämne.