Uutiset

FY1 Fysiken som naturvetenskap (GLP 2021) har publicerats!

Uutiset

MAG1 Tal och ekvationer (GLP 2021) har publicerats!

Uutiset

Studeos läromedelsserier i matematik för gymnasiet ges ut på svenska för första gången!

GLP 2021 läromedlen

Läromedelsserierna för gymnasiet förnyas.

Bekanta dig med tidtabellen och de centrala innehållen i ditt läroämne.