Uutiset

MAB3 Geometri (GLP 2021) har publicerats!

Uutiset

KE2 Kemi och hållbar framtid (GLP 2021) har nu publicerats!

Uutiset

RE1 Religionen som fenomen – i judendomens, kristendomens och islams fotspår (GLP 2021) har publicerats!

GLP 2021 läromedlen

Läromedelsserierna för gymnasiet förnyas.

Bekanta dig med tidtabellen och de centrala innehållen i ditt läroämne.