Uutiset

PS1 Den aktiva och lärande människan (GLP 2021) har publicerats!

Uutiset

HÄ1 Hälsan som resurs (GLP 2021) har publicerats!

Uutiset

FY1 Fysiken som naturvetenskap (GLP 2021) har publicerats!

GLP 2021 läromedlen

Läromedelsserierna för gymnasiet förnyas.

Bekanta dig med tidtabellen och de centrala innehållen i ditt läroämne.