Kemia

KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous (LOPS 2021)

Suula Arppe Elina Lieko Marko Telenius Jari Ahonen Elina Rautiainen-Heinonen
14,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous (LOPS 2021) tutustuttaa opiskelijan metallien ominaisuuksiin ja reaktioihin. Lisäksi tarkastellaan hapettumis- ja pelkistymisreaktioita ja niiden sovelluksia. Metallien käyttö materiaaleina ja sähkökemian sovelluksissa sekä metallien kierrätys on keskiössä. Oppimateriaalissa käsitellään kemiallista energiaa ja energian varastointi- ja hyödyntämistapoja, sekä tutustutaan ajankohtaiseen keskusteluun ja tutkimukseen energiaratkaisujen osalta. Opintojaksolla tulee tutuksi myös kiertotalouden periaatteet sekä niihin liittyvät ratkaisut. Oppimateriaalissa harjoitellaan luonnontieteellisen tutkimuksen suunnittelua, toteutusta ja tuloksista raportoimista. Eettisyyden ja ympäristöosaamisen laaja-alaisten tavoitteiden lisäksi korostuvat vuorovaikutusosaamisen tavoitteet.


Avaa oppimateriaali Studeon alustalla