Kertaa yo-kokeisiin
Uskonto

UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (LOPS 2021)

Markus Finnilä Liisa Franssila-Ylinen Virpi Loikkanen Anu-Elina Väkeväinen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon UE4-oppimateriaali auttaa opiskelijaa näkemään, kuinka sekä muinaissuomalainen että kristillinen perinne ovat muovanneet suomalaista yhteiskuntaa. Materiaalin avulla opiskelija hahmottaa myös, miten moniarvoinen ja -uskontoinen Suomi on. 

Oppimateriaali avaa uskonnon, uskonnollisten yhteisöjen ja uskonnottomuuden merkitystä yhteiskunnan eri osa-alueilla, kulttuurissa, ihmisten arjessa, ihmissuhteissa ja elämänvaiheissa. Se syventää opiskelijan kulttuurista ymmärrystä, uskontolukutaitoa ja valmiuksia keskustella eri katsomuksia kunnioittaen.

Uskonnollisten arvojen ja perinteiden tunteminen kehittää tietoja ja taitoja, joista on apua oman identiteetin ja elämänkatsomuksen rakentamisessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja työelämässä. Katsomusten ymmärtäminen vahvistaa opiskelijan kykyä toimia yhdenvertaisuutta ja uskonnonvapautta edistäen. 

Oppimateriaalissa on panostettu ajankohtaisuuteen, kuvitukseen, uskonnollisten ja katsomuksellisten yhteisöjen autenttisiin lähteisiin sekä tehtävien monipuolisuuteen.

Studeon oppimateriaalien ominaisuuksien ansiosta oppiminen tapahtuu yksilöllisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa monenlaisten toiminnallisten työtapojen ja viestintäteknologian avulla. Opiskelijan oman oppimisprosessin tavoitteellinen suunnittelu, seuraaminen ja arviointi on helppoa niin opiskelijalle itselleen kuin opettajalle.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla