Uskonto

UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (LOPS 2021)

Markus Finnilä Liisa Franssila-Ylinen Virpi Loikkanen Anu-Elina Väkeväinen
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 29.11.2021

Studeon UE4-oppimateriaali auttaa opiskelijaa näkemään, kuinka Suomi on moniarvoinen ja -uskontoinen ja kuinka suomalaista yhteiskuntaa on muovannut sekä muinaissuomalainen että kristillinen perinne. Oppimateriaali avaa uskonnon, uskonnollisten yhteisöjen ja uskonnottomuuden merkitystä niin kulttuurissa ja yhteiskunnan eri osa-alueilla kuin ihmisten arjessa, ihmissuhteissa ja elämänvaiheissakin. Se syventää opiskelijan kulttuurista ymmärrystä, uskonnollista lukutaitoa ja valmiuksia keskustella eri katsomuksia kunnioittaen.

Uskonnollisten arvojen ja perinteiden tunteminen kehittää tietoja ja taitoja, joista on apua oman identiteetin rakentamisessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä työelämässä. Katsomusten ymmärtäminen vahvistaa opiskelijan kykyä toimia yhdenvertaisuutta ja uskonnonvapautta edistäen. Oppimateriaalissa on panostettu ajankohtaisuuteen, uskonnollisten ja katsomuksellisten yhteisöjen autenttisiin lähteisiin sekä monipuolisiin yksilöllisiin ja yhteisöllisiin oppimistehtäviin.

Studeon oppimateriaalien ominaisuuksien ansiosta oppiminen tapahtuu yksilöllisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa monenlaisten toiminnallisten työtapojen ja viestintäteknologian avulla. Opiskelijan oman oppimisprosessin tavoitteellinen suunnittelu, seuraaminen ja arviointi on helppoa niin opiskelijalle itselleen kuin opettajalle.