Kertaa yo-kokeisiin
Religion

RE1 Religionen som fenomen – i judendomens, kristendomens och islams fotspår (GLP 2021)

Markus Finnilä Virpi Loikkanen Clara Nordman Anu-Elina Väkeväinen
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeos RE1-läromedel presenterar religionen som ett levande fenomen i vår omgivning som på ett mångfasetterat sätt påverkar människors liv samt spelar en viktig roll i att bygga en hållbar framtid. Vid sidan av religiositet behandlas även irreligiositet. I syfte att förstå den västerländska kulturen och händelser i världen betraktas i synnerhet judendom, kristendom och islam, deras gemensamma rötter samt inflytande på kulturarv och samhällen. De studerande lär sig känna igen och jämföra dessa religioners karaktäristiska och gemensamma drag samt förstå deras mångfald.

Med hjälp av läromedlet utvecklas de studerandes mångsidiga kompetens väl. Studerandevänliga texter, exempel, bilder, videor, varierande uppgifter, autentiska källor samt länkar till aktuellt medieinnehåll stärker de studerandes religiösa och kulturella läsförmåga och ger dem beredskap att både diskutera åskådningsfrågor och agera i miljöer som präglas av mångreligiositet och kulturell mångfald.

Tack vare Studeos egenskaper sker lärandet såväl individuellt som i växelverkan med andra studerande genom olika aktiverande arbetssätt och kommunikationsteknologi. Det är lätt både för de studerande själva och för läraren att målinriktat planera, följa och bedöma lärprocessen.

Samarbetsgruppen för läromedelsunderstöd (Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studiebidrag, Svenska folkskolans vänner och Svenska Kulturfonden) har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla