Religion

RE4 Religion, kultur och samhälle i Finland (GLP 2021)

Markus Finnilä Liisa Franssila-Ylinen Virpi Loikkanen Anu-Elina Väkeväinen
16,50 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 11.8.2022

Detta RE4-läromedel hjälper de studerande se hur såväl den fornfinska som den kristna traditionen format det finländska samhället. Materialet hjälper dem vidare gestalta att Finland är ett värdepluralistiskt och mångreligiöst land.

I läromedlet förklaras religionens, religiösa samfunds och religionslöshetens betydelse på olika samhällsområden, i kulturen, människors vardag, sociala relationer samt livsskeden. Det fördjupar deras kulturella förståelse och religiösa läskunnighet samt förmåga att diskutera med respekt för olika åskådningar.

Kännedom om religiösa värderingar och traditioner hjälper de studerande utveckla sådana kunskaper och färdigheter som de har nytta av då de bygger upp en egen identitet och världsåskådning, i social växelverkan samt i arbetslivet. Förståelse för olika åskådningar stärker deras förmåga att arbeta för likabehandling och religionsfrihet.

Författarna har satsat på att läromedlet ska vara rikt illustrerat och aktuellt samt innehålla mångsidiga uppgifter och autentiska källor i anslutning till religiösa samfund och åskådningsmässiga grupper.

Tack vare Studeos egenskaper sker lärandet både individuellt och i växelverkan med andra med hjälp av många olika slags aktiverande arbetsmetoder och kommunikationsteknologi. Det är lätt för både studerande och lärare att planera, följa med och utvärdera lärprocessen.