Kertaa yo-kokeisiin
Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (LOPS 2021)

Minna Artimo Annukka Kuhajärvi Hanna Ontero Jenny Prokkola
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon ÄI1-oppimateriaalin Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen taustalla on ajatus oppimisen yhteisöllisestä, aktiivisesta ja oppijalähtöisestä luonteesta. Tavoitteena on oppia tutkimaan kieleen, teksteihin ja vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä osana maailmaa, monipuolisesti erilaisissa yhteyksissä.

Materiaalissa keskeistä on tekstilajituntemuksen lisääminen ja aineistopohjainen kirjoittaminen. Tehtävissä tutkitaan laaja-alaisen tekstikäsityksen mukaisesti erilaisia tekstejä: materiaali sisältää autenttisia asia- ja kaunokirjallisia tekstejä, ääntä ja kuvaa sekä kiinnostavia linkkejä internetin eri lähteisiin. Aineiston pohjalta kirjoittamista harjoitellaan keskittyen aluksi osataitoihin, kuten aineiston valintaan ja viittaamiseen. Sen jälkeen edetään kokonaisten tekstien kirjoittamiseen. Lisäksi oppimateriaalissa kerrataan keskeisiä kielitiedon ja kielen- sekä tekstinhuollon sisältöjä.

Monipuoliset ja innostavat harjoitukset tukevat tietojen ja taitojen karttumista. Tärkeää on erilaisten tekstien tutkiminen ja tuottaminen itse. Tehtävissä painotetaan myös vuorovaikutusta. Tehtävissä on sekä yksilö- että ryhmätöitä, muun muassa kirjoittamista yhdessä. Tehtävät ja itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tiedostamaan, arvioimaan ja kehittämään omia opiskelu- ja viestintätaitojaan. 

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla