Kertaa yo-kokeisiin
Fysiikka

FY7 Sähkömagnetismi ja valo (LOPS 2021)

Johanna Jauhiainen Lea Linna Timo Tynkkynen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon FY7 Sähkömagnetismi ja valo (LOPS 2021) oppimateriaali tarjoaa nykyaikaisen ja innostavan tavan opiskella ja opettaa fysiikkaa. Oppimateriaalissa tutustutaan sähkömagnetismiin sekä induktioilmiön keskeiseen merkitykseen siinä. Opiskelija harjaantuu käyttämään sähkömagnetismin käsitteitä ja malleja. Materiaalissa tutustutaan sähköenergian tuotannon ja siirron fysikaalisiin perusteisiin sekä niiden merkitykseen yhteiskunnan toiminnan kannalta. Lisäksi materiaalissa tutustutaan sähkömagneettisen säteilyn lähteisiin ja vaikutuksiin sekä valon ilmiöihin.

Sähkömagnetismin ilmiöihin tutustutaan havaintojen ja mittausten kautta. Materiaali tarjoaa myös valmiita mittaustuloksia ja videomateriaaleja kokeellisista tutkimuksista. Monipuoliset tehtävät ja selkeät ohjelmisto-ohjeet tukevat opiskelua.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla