Fysiikka

FY7 Sähkömagnetismi ja valo (LOPS 2021)

14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 06/2022

FY6-kurssilla käsitellään valoa aaltoliikkeenä, magneettisia ilmiöitä, sähkömagneettista induktiota, vaihtovirtaa ja sähkömagneettista viestintää.

Kurssi tarjoaa runsaan ja monipuolisen kokoelman harjoitustehtäviä. Harjoitustehtävät mahdollistavat eriyttämisen ja ne tukevat hyvin myös itsenäistä opiskelua. Lisäksi niissä on huomioitu sähköisen ylioppilaskokeen mukanaan tuomat vaatimukset.