Matematiikka (pitkä)

MAA Pitkän matematiikan kertaus (LOPS 2021)

Tom Gladh Jani Hannula Lauri Hellsten Jooseppi Järvinen Johanna Kylliäinen Juha-Pekka Pentikäinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Heidi Saukkoriipi
21,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 15.8.2023

MAA Pitkän matematiikan kertaus (LOPS 2021) tarjoaa tiivistetyt kertaukset pitkän matematiikan sisällöistä ja ohjelmistojen käytöstä. Jokainen luku sisältää kattavan valikoiman eritasoisia tehtäviä ja niiden selkeät malliratkaisut. Jokaisen luvun lopusta löytyy vihreä laatikko, josta voi kerrata myös luvun aihepiireihin liittyvät ohjelmisto-ohjeet. Jos luvun otsikossa on merkintä *, sisältää luku kertausmateriaalia valtakunnallisista syventävistä opinnoista.

Jaksojen aloitusluvut sisältävät opiskelijan osaamista kartoittavan testin jakson aihepiireistä. Testin avulla voi esimerkiksi selvittää, mitä lukuja kannattaa ajallisesti painottaa omassa kertaamisaikataulussa.  Teos huipentuu kattavaan kokoelmaan eri aiheita yhdisteleviä ylioppilaskoetehtäviä, joiden avulla saa kerrattua laajoja kokonaisuuksia. Nämä tehtävät valmistavat opiskelijaa vastaavien tehtävien kohtaamiseen matematiikan ylioppilaskokeessa.