Kertaa yo-kokeisiin
Suomi toisena kielenä

S22 Kieli- ja tekstitietoisuus (LOPS 2021)

Minna Artimo Annukka Kuhajärvi Hanna Ontero Jenny Prokkola Jaana Ristimäki
7,30 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 1.8.2024

Studeon S22-oppimateriaalissa Kieli- ja tekstitietoisuus tarkastellaan kielen ja tekstien moninaisuutta. Tavoitteena on tulla tietoiseksi ympärillä olevista teksteistä sekä syventää ymmärrystä kielenkäyttötilanteista ja kielen ominaisuuksista. Kielitietoisuutta kehitetään tarkastelemalla muu muassa eri kielimuotoja, kieli-ideologiaa, Suomen kielellistä moninaisuutta ja omaa kielitaitoa. Myös kielen rakenteisiin, kuten suomen kielen ominaispiirteisiin, kiinnitetään huomiota.

Keskeistä on monilukutaidon kehittäminen. Oppimateriaalissa kartutetaan taitoa lukea, arvioida, käyttää ja tuottaa erilaisia tekstejä, olivatpa ne sitten kirjoitusta, kuvaa, ääntä tai niiden yhdistelmiä. Tätä taitoa harjoitellaan tehtävissä, joissa aineistona on autenttisia tekstinäytteitä, videoita ja linkkejä internetin eri lähteisiin. Tekstien analysoimisessa käytetään tietoa kielen rakenteista ja ilmaisutavoista.

Lukujen yhteenvedot ja sanastot tukevat oppimista, ja samankaltaisen rakenteen ansiosta materiaalia voi käyttää soveltuvin osin yhdessä Äidinkieli ja kirjallisuus -oppimateriaalin kanssa.