Kertaa yo-kokeisiin
Ympäristöoppi

Ympäristöoppi 5

Nina Kilpimaa-Lipasti Minna Kukkonen Salla Merenheimo Tiia Niskanen Marko Sirén Kati Sormunen
9,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Ympäristöoppi 5 -materiaalissa esittäytyy utelias, viisas ja vastuullinen ihminen erilaisissa elinympäristöissä. Vuoden aikana hämmästellään ihmiskehon nerokasta toimintaa, löydetään metsiemme vihreä kulta, ideoidaan teemamatkoja Eurooppaan, tähytään tähtitieteilijöiden opastamina avaruuteen ja uskalletaan unelmoida maailmankaikkeuden mahdollisuuksista.

Materiaalissa painottuvat ilmiölähtöisyys ja laaja-alaiset taidot. Ympäristöopin eri tiedonalat yhdistyvät jaksokokonaisuuksissa luontevasti. Taitoja ja tietoja opitaan rakentavassa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Oppimisprosessin olennaisia osia ovat asioiden havainnointi aidoissa ympäristöissä mahdollisuuksien mukaan. Monilukutaitoa kehittävät kuvat, graafit, videot, äänitteet ja erityyppiset kirjalliset lähteet. Tietotekniikkaa opitaan käyttämään oppimisen apuna tarkoituksenmukaisesti. Tiedonrakentamista harjoitellaan etsimällä tietoa eri tietolähteistä, etenkin internetistä. Tällöin on hyvä pitää esillä tiedonhaun hyviä käytänteitä, kuten hakusanojen määrittelyä, tiedon käyttämistä omin sanoin, ei suoraan kopioimalla sekä kuvien ja videoiden tekijänoikeuksien mukaista käyttöä. Monipuoliset harjoitukset, tutkimukset ja jakson pitkittäistehtävät ohjaavat oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa sekä yhteistä oppimista. Oppimisen arviointi on jatkuvaa prosessiarviointia, joka on rakennettu opettajalle helppokäyttöiseksi.

Ympäristöopin materiaalissa huomioidaan erilaiset oppijat. Jokaiseen lukuun saa vaihdettua helpotetun näkymän, joka on perusrakenteeltaan samankaltainen kuin perusnäkymä. Helpotetussa näkymässä painottuu tekstin sijaan visuaalinen oppimista tukeva materiaali. Helpotetun näkymän leipäteksti on selkiytettyä tekstiä, joka ohjaa oppilasta tunnistamaan luvun olennaisimmat asiat. Lukujen tekstit on myös luettu ääneen. Lisäksi kaikissa luvuissa on haastavampia lisätietoteksti edistyneille ja innostuneille oppijoille.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla