Matematiikka (pitkä)

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit (LOPS 2021)

Tom Gladh Jani Hannula Lauri Hellsten Jooseppi Järvinen Johanna Kylliäinen Juha-Pekka Pentikäinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Heidi Saukkoriipi
21,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 04/2021

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit (LOPS 2021) antaa uusia työkaluja opiskelijalle geometristen ongelmien ratkaisuun - analyyttisen geometrian kaavat ja vektorit. Luvuista löytyy monipuolisten esimerkkien lisäksi runsaasti ymmärtämistä helpottavia interaktiivisia sovelmia ja niihin liittyviä havaitsemistehtäviä. Jokaisesta luvusta löytyy myös runsaasti eritasoisia tehtäviä jokaiselle oppijalle. Nykyaikainen oppimateriaali auttaa opiskelijaa ymmärtämään, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille. Opiskelija oppii tutkimaan kaksiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla sekä osaa hyödyntää vektoreita tasogeometrian ongelmien ratkaisemisessa. Oppimateriaalin selkeät ohjelmisto-ohjeet, niihin liittyvät esimerkit, opetusvideot ja tehtävien malliratkaisut auttavat opiskelijaa ohjelmistojen käytön opettelussa. Opiskelija oppii hyödyntämään ohjelmistoja käyrien ja vektorien tutkimisessa sekä niihin liittyvissä sovelluksissa.