Kertaa yo-kokeisiin
Matematiikka (pitkä)

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit (LOPS 2021)

Tom Gladh Jani Hannula Lauri Hellsten Jooseppi Järvinen Johanna Kylliäinen Juha-Pekka Pentikäinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Heidi Saukkoriipi
21,90 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit (LOPS 2021) antaa uusia työkaluja opiskelijalle geometristen ongelmien ratkaisuun. Geometrisia ongelmia ratkaistaan koordinaatiston ja vektorien avulla. Nykyaikainen oppimateriaali auttaa opiskelijaa ymmärtämään, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille. Opiskelija oppii tutkimaan pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia kaksiulotteisessa koordinaatistossa sekä hyödyntämään vektoreita tasogeometrian ongelmien ratkaisemisessa.

Luvuista löytyy monipuolisten esimerkkien lisäksi ymmärtämistä helpottavia interaktiivisia sovelmia ja niihin liittyviä havaitsemistehtäviä. Jokaisessa luvussa on runsaasti eritasoisia tehtäviä jokaiselle oppijalle. Ohjelmistojen käytön opettelua tuetaan selkeiden ohjeiden, esimerkkien, opetusvideoiden ja tehtävien malliratkaisujen avulla. Opiskelija oppii hyödyntämään ohjelmistoja käyrien ja vektorien tutkimisessa sekä niihin liittyvissä sovelluksissa.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla