Kertaa yo-kokeisiin
Psykologia

PS Sosiaalipsykologisia ilmiöitä (LOPS 2016 / LOPS 2021)

Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast Anu-Elina Väkeväinen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Sosiaalipsykologisia ilmiöitä -oppimateriaali tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisiin toteutuksiin. Valittavana on useita erilaisia teemakokonaisuuksia, joista voi rakentaa esimerkiksi yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun tai kulttuuri-, elämäntaito- tai mediapsykologiaan painottuvan opintojakson. Lisäksi oppimateriaalissa tarkasteltu sosiaalipsykologian peruskäsitteistö antaa mahdollisuudet perinteiseen johdatukseen sosiaalipsykologian teemoihin. Ryhmädynamiikan ja vuorovaikutustaitojen lisäksi elämästä tutut ilmiöt kuten rakkaus, pahuus, hyvyys, rasismi, köyhyys ja rikkaus, ilmastonmuutos ja median vaikutus avataan psykologian ja sosiaalipsykologian näkökulmista. Vaikuttamisen keinojen syvällinen analyysi täydentää äidinkielessä opittua psykologian tiedoilla. Teemat inspiroivat myös oppiainerajat ylittävien opintokokonaisuuksien ideointiin. Opiskelija saa mahdollisuuksia harjaantua psykologisen ajattelun ja argumentaation taidoissa sekä eväitä oman identiteettinsä rakentamiseen.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla