Kertaa yo-kokeisiin
Tiimi

MARI SOIKKELI VUORIALHO

Liiketoiminnan kehitysjohtaja

Mari on kustannusalan konkari, joka rakastaa työtään intohimoisesti ja innostuu yhdessä tekemisestä ja uusista haasteista. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Studeossa Maria innostaa digitaalisen oppimateriaalin rakentaminen pedagogisista lähtökohdista käsin ja se, miten digitaalisuus tukee aidosti oppimista.

Mari toimii Studeon alustan tuoteomistajana, vastaa ydinliiketoiminnan kehittämisestä ja pitää silmät auki uusille mahdollisuuksille.

[email protected]

JUKKA MEKLIN

Toimitusjohtaja

Jukka on kolmen lapsen isä ja kotitalousopettajan poika. Jukka on aikaisemmin ollut mukana perustamassa kasvuyrityksiä ja ratkomassa monitahoisia haasteita isoissa kansainvälisissä yrityksissä. Jukan intohimo on olla jatkuvasti mukana luomassa uutta ja parempaa. Ja juuri sitä Jukka kokee pääsevänsä tällä hetkellä tekemään yhdessä hienon Studeon tiimin, oppikirjailijoiden ja Studeon oppimateriaalia käyttävien opettajien kanssa!

[email protected]

MIIKKA SALAVUO

Johtava asiantuntija

Miikka on toiminut opetuksen kehittäjänä, tutkijana ja opettajien kouluttajana kohta kaksi vuosikymmentä. Miikka etsii jatkuvasti uusia tapoja tukea oppimista aiempaa paremmin. Hän on tehnyt mm. väitöskirjan verkkopedagogiikasta, tutkinut ja kehittänyt erilaisia verkkoyhteisöjä alakouluista yliopistoihin ja kouluttanut opettajia 90-luvulta asti. Studeolla Miikka toimii monipuolisissa tehtävissä ja vastaa varsinkin pedagogisesta kehityksestä.

[email protected]

SANNA SILLANKORVA (vanhempainvapaalla)

Kustannusjohtaja

Sannan toi Studeolle vahva halu kehittää oppimista, opettamista ja oppijalähtöisiä oppimateriaaleja. Kustannusjohtajana Sanna vastaa sisällöntuotannosta ja on monipuolisesti mukana tuotekehityksessä niin sisältöjen kuin teknologiankin osalta. Koulutukseltaan Sanna on äidinkielen, kirjallisuuden ja suomen toisena kielenä opettaja.

[email protected]

JESSICA SALMINEN-SAARI

Kustannuspäällikkö

Jessica on koulutukseltaan matematiikan, fysiikan ja psykologian opettaja. Lisäksi hän tutkii Helsingin yliopistossa oppilaiden välistä vuorovaikutusta matemaattisessa ongelmanratkaisussa. Jessica on opettanut useita vuosia sekä yläkoulun että lukion puolella. Vuonna 2014 Suomen Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsi hänet matemaattisten aineiden opetuksen kehittämisestä. Jessica haluaa kehittää laajasti opettamista ja oppimista, ja Studeolla se on mahdollista. Kustannuspäällikkönä hän on mukana tuotekehityksessä sekä sisältöjen että teknologian osalta.

[email protected]

Maria Häkki

Kustannuspäällikkö

Maria on koulutukseltaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, jolle erityisen tärkeää on oppijoiden motivoiminen. Marialla on pitkä kokemus oppimateriaalityöstä, ja hän innostuu siitä, että saa jatkuvasti oppia uutta ja kehittyä. Studeolla Maria pääsee kielten ja humanististen aineiden kustannuspäällikkönä kehittämään teknologiaa ja innostavia sisältöjä eri luokka-asteille.

[email protected]

ANNI KIVIRINTA

Asiakaspalvelu

Anni asuu talvikaudet Ranskassa lumilautaillen ja kesät Hangossa. Etätyöt ovat siis Annille varsin tuttuja. Studeolla Anni mm. avustaa lupapyynnöissä, tunnuksien hallinnassa ja muissa asiakaspalvelutehtävissä.

[email protected]

MITJA SIROLA

Graafinen suunnittelija, AD

Mitja on hyvää elämää ja elokuvia rakastava visualisti. Studeon AD:na Mitja kehittää ja vaalii yrityksen visuaalista ilmettä. Mitjan työpöydällä syntyvät myös ihastuttavat kuvitukset ja animaatiot oppimateriaaleihin.

[email protected]

SAMPSA RYDMAN

Graafinen suunnittelija

Sampsa on fantastinen kartanpiirtäjä, web-kehittäjä ja historian popularisoija. Sampsan intohimoja ovat opettaminen, infografiikka ja antiikin Rooma.

[email protected]

JANI RUOHOMERI

Asiakkuuspäällikkö

Jani on taustaltaan luokanopettaja, joka on opetustyössään hyödyntänyt jo pitkään digitaalisia ympäristöjä oppimisen tukena. Opettajien kouluttaminen on Janille tuttua jo vuosien ajalta.  Jania ja Studeota yhdistävät kiinnostus opettajuuden ja oppimisen muutoksesta. Koulumaailman muutosta hän pääsee seuraamaan myös kolmen kouluikäisen poikansa kautta. Janin vapaa-aika kuluu perheen, liikunnan ja luonnon parissa. Sielunsa hän on menettänyt Saaristomerelle jo pikkupoikana.

[email protected]

Virpi Soini

Asiakkuuspäällikkö

Virpillä on pitkä kokemus verkossa opettamisesta ja kouluttamisesta, sähköisen oppimateriaalin tuottamisesta sekä verkko-oppimisen käytäntöjen laaja-alaisesta kehittämisestä. Teknologian mahdollisuudet oppimisessa kiehtovat ja innostavat Virpiä valtavasti.
Työssään hän kohtaa opettajia niin kouluilla kuin tapahtumissakin ja kuulee mielellään kokemuksia Studeon käytöstä. Oppimisen ja koulumaailman kysymykset tulevat lähelle myös omien kouluikäisten lasten myötä. Vapaa-aikaansa Virpi viettää musiikin, monipuolisen liikunnan, luonnon ja perheensä parissa.

[email protected]

JARI HALONEN

Myynti ja markkinointi

Kasvatustieteiden maisteri Jari on ensimmäisiä tietotekniikkaan erikoistuneita luokanopettajia. Opettajakokemusta hänellä on peruskoulusta ja ammattioppilaitoksesta. Pitkän pätkän työurastaan Jari on tehnyt kustantajille, ja Studeolle jo useita vuosia. Viime vuosina hän on myös toiminut iltaisin urheiluseurojen valmennustehtävissä. Jarin intohimo on jatkuva kehittäminen ja muutos – Jari rakastaa uusia juttuja. Studeolla Jarin päivät täyttyvät asiakaskohtaamisista kouluilla ja virastoissa.

[email protected]

Annukka Koivunen

Asiakkuuspäällikkö

Annukka on työskennellyt pitkään opettajien ja rehtoreiden kanssa erilaisissa rooleissa muun muassa koulujen toimintakulttuurin kehittämisen ja täydennyskoulutuksen parissa. Lasten ja nuorten oppimisen tukeminen on Annukalle tärkeää, ja hän haluaakin oman roolinsa kautta olla tukemassa tasa-arvoisia oppimisen mahdollisuuksia ja parempaa oppimista. Taustaltaan Annukka on kasvatustieteilijä, joka innostui digitalisaation opetukselle ja oppimiselle tarjoamista mahdollisuuksista jo opiskeluaikanaan. Työssään Annukka haluaakin innostaa ja auttaa opettajia hyödyntämään Studeon sähköisiä oppimateriaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia opetuksessaan. Jatkuvan oppimisen lisäksi Annukka nauttii luonnossa liikkumisesta ja lenkkeilystä, äänikirjojen kuuntelusta sekä yhdessäolosta ystävien ja perheen parissa.

[email protected]

Tuukka Ranta-Pere

Asiakkuuspäällikkö

Tuukka on taustaltaan erityisluokanopettaja. Hänellä on myös taustaa liike-elämästä. Työssään Tuukkaa inspiroi Studeon oppimisalustan tuomat lukuisat mahdollisuudet opiskelijoille ja opettajille.

Tuukkaa kiehtovat erityisesti Lapin tunturit, Kainuun korpimetsät ja Norjan vuoristot. Vapaa-aikaansa Tuukka viettää tyttäriensä ja vaimonsa kanssa luonnossa liikkuen sekä Lentiiran mökillä puuhastellen. Hiihto on Tuukalle tärkeä harrastus.

[email protected]

TUUKKA TOIVONEN

Teknologiajohtaja

Tuukan ensimmäinen WWW-palvelu pyöri yliopistolta pummatulla 486:lla, joka sai datansa teksti-TV:stä. Tätä varten piti ensin kirjoittaa ajuri sieppauskortille. Näin syvällä harvoin enää tarvitsee sukeltaa, mutta tarve yhdistellä teknologioita säilyy – varsinkin Studeon kaltaisessa internetin resursseja hyödyntävässä palvelussa. Tuukka vastaa siitä, että Studeon alusta pysyy ajan tasalla ja taipuu käyttäjien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

[email protected]

Kiia Kuusento

Kustannustoimittaja

Kiia on aina rakastanut oppimista ja erityisesti oppikirjoja. Studeolla Kiia pääseekin toteuttamaan itseään oppimateriaalien parissa, vaikka oppikirjojen pänttääminen on vaihtunut digitaalisten oppimateriaalien toimittamiseen. Kiinnostus teksteihin johdatti Kiian aikoinaan opiskelemaan suomen kielen ja kirjallisuuden opettajaksi, mutta hän ei ole onnistunut tiukasti pitäytymään valinnassaan vaan on sekä opiskellut muita aineita että työskennellyt muiden tiedonalojen parissa. Nyt Kiia hyödyntääkin kaikkea oppimaansa äidinkielen ja kirjallisuuden sekä humanististen aineiden kustannustoimittajana Studeolla.

[email protected]

Sari Käyhkö

Kustannustoimittaja

Sari on koulutukseltaan ruotsin ja englannin opettaja, jonka mielenkiinto oppimisen kehittämiseen heräsi jo opiskeluaikoina. Kielitieteissä Saria kiinnostaa erityisesti kommunikatiivisuus, monikielisyys sekä kielen ja kulttuurin välinen suhde. Hän seuraa aktiivisesti uusia ilmiöitä oppimisen ja koulutuksen kentällä ja hyödyntää monipuolista koulutustaustaansa työelämässä. Studeon tiimissä Sari vastaa vieraiden kielten oppimateriaalien toimittamisesta.

[email protected]

Riitta Manninen

Kustannustoimittaja

Riitta on koulutukseltaan biologian ja maantiedon opettaja, joka viihtyy niin luontoretkillä kuin nojatuolimatkoillakin. Biologina Riitalle on tärkeää, että oppikirjat tarjoavat todenmukaisen kuvan maailmasta mutta antavat samalla opiskelijalle eväitä itsensä kehittämiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Tähän sähköiset materiaalit luovat huimia mahdollisuuksia, mikä innosti Riitan Studeon tiimiin ja parempaa oppimista kehittämään. Riitta toimittaa biologian, maantieteen, terveystiedon ja oppilaanohjauksen sarjoja.

[email protected]

Fanny Ruonaniemi

Kustannustoimittaja

Fanny rakastaa tekstejä ja tarinoita. Hän on koulutukseltaan historian, yhteiskuntaopin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Fannylla on vahva tunneside koulumaailmaan ja halu kehittää opetusta. Omalla koulu-uralla, niin oppilaana kuin opettajanakin, Fannyn mielestä parasta on ollut oppimisen ilo. Työn ohella häntä kiinnostaa ympäröivä maailma ilmiöineen, kirjat, retkeily ja ihmiset. Studeolla Fanny toimittaa humanististen aineiden oppimateriaaleja.

[email protected]

Jenniina Halvorsén

Kustannustoimittaja

Jenniina on kouluttautunut matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajaksi. Valmistumisensa jälkeen hän on kartuttanut opetuskokemusta ja lisäksi täydentänyt osaamistaan opiskelemalla tietotekniikkaa Aalto-yliopistossa. Jenniina on kiinnostunut ja innostunut tutkimaan ja kokeilemaan erilaisia tapoja hyödyntää teknologiaa oppilaan innostamiseksi ja opettajan työn helpottamiseksi. Jenniina toimittaa Studeolla lukion ja yläkoulun matemaattis-luonnontieteellisten aineiden sarjoja.

Lea Linna

Kustannustoimittaja

Lea on koulutukseltaan matematiikan tutkija sekä matematiikan ja fysiikan opettaja sivuaineinaan kemia ja tietotekniikka. Häntä kiinnostavat erilaiset oppijat ja opiskelijoiden oppimisprosessit, mihin motivaatiota ovat tuoneet erityisesti oppimisen haasteiden keskeltä avautuneet oppimisen ilon kokemukset. Leaa innostavat jatkuvasti kehittyvän teknologian ja Studeon alustan antamat mahdollisuudet esimerkiksi käsitteiden muodostumisprosesseissa, tiedon rakentumisessa, joustavissa ja monimuotoisissa opiskelu- ja ongelmanratkaisutavoissa sekä oppimisen tukemisessa. Opetustyössä Lea on ollut yliopistolla ja peruskoulussa sekä pitkään lukiossa. Studeolla Lea toimii matemaattis-luonnontieteellisten aineiden kustannustoimittajana.

Sampsa Koskenalho

Tekninen asiantuntija, asiakaspalvelu

Sampsa tarjoaa teknistä tukea Studeon käyttäjille ja tekee tiivistä yhteistyötä tuotekehityksen kanssa. Työssään hän pitää erityisesti tilanteista, joissa pulmat ratkeavat nopeasti ja täsmällisesti yhteistyössä käyttäjän kanssa. Hän kokee myös Studeon oppimisalustan ja web-teknologioiden jatkuvan kehityksen erittäin mielenkiintoisena.
Oppimisen arkeen ja koulumaailmaan Sampsa on tutustunut myös kahden tyttärensä kautta.

[email protected]

Säde Vallarén

Asiakaskokemuspäällikkö

Uteliaana pysyminen, uuden kokeminen ja jokaiselle paremman maailman rakentaminen ovat Sädeä eteenpäin ajavia voimia. Studeolla hän huolehtii siitä, että asiakaskokemus on kaiken keskiössä. Opettajien ja opiskelijoiden arjen helpottaminen onkin Sädelle sydämen asia, sillä hän on taustaltaan suomen kielen ja kirjallisuuden sekä S2:n opettaja.
Rankka työ vaatii rankat huvit, joten vapaa-ajallaan hän palautuu yrittämällä ulkoiluttaa itsepäistä mäyräkoiraansa Seppoa.

[email protected]

Jukka Pihlajaniemi

Mediatuottaja

Jukka on yrittäjätaustainen audiovisuaalisen alan moniottelija. Häneltä onnistuu video- ja valokuvaus, ääninäyttely ja äänitys, animaatiot ja leikkaus sekä jälkikäsittely. Vapaa-ajalla Jukka on muusikko ja somevaikuttaja. Luonto, oppiminen, kirjallisuus ja taiteet kaikissa muodoissaan ovat lähellä Jukan sydäntä. Studeolla Jukka vastaa oppimateriaalien audio- ja videotuotannosta.

[email protected]

Jenna Ervasti

Mediatuottaja

Jenna on Studeon utelias mediatuottaja. Häntä motivoi kokonaisvaltaisen oppimisen mahdollistaminen sekä laadukkaan oppimateriaalin suunnittelu ja toteutus. Jenna on koulutukseltaan taiteen maisteri, ja hän on erikoistunut moniaistillisuuteen sekä visuaaliseen tarinankerrontaan.

Virpi Hautaniemi

Markkinointipäällikkö

Virpi on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Studeolle hänet toi intohimo työskennellä markkinoinnin, viestinnän ja brändin rakentamisen parissa. Takanaan hänellä on yli vuosikymmenen kokemus työskentelystä erilaisissa markkinointitehtävissä. Studeon tiimissä Virpi toimii markkinointipäällikkönä sekä osana asiakaskokemustiimiä. Innokkaana oppijana hän kokee työskentelyn digitaalisten oppimateriaalien ja oppimisalustan markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä merkityksellisenä. Meri, saaristo, luonto ja kulttuuri ovat lähellä Virpin sydäntä.

[email protected]

Vilma Edelmann

Markkinointikoordinaattori

Vilma on innostuva, uransa alussa oleva markkinoinnin ammattilainen. Tuoreena liiketalouden tradenomina hän tuo Studeolle raikasta perspektiiviä markkinointiin. Muutospositiivisuus ja empatia ovat Vilman työtä ohjaavia arvoja. Vapaa-aikansa hän viettää käsitöiden ja milloin minkäkin projektin parissa. Cairnterrieri Vincent pitää huolen Vilman säännöllisestä ulkoilusta.

[email protected]