Tiimi

MARI SOIKKELI

Kustannus- ja kehitysjohtaja

Mari on kustannusalan konkari, joka rakastaa työtään intohimoisesti ja innostuu yhdessä tekemisestä ja uusista haasteista. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Studeossa Maria innostaa digitaalisen oppimateriaalin rakentaminen pedagogisista lähtökohdista käsin ja se, miten digitaalisuus tukee aidosti oppimista.

Mari vastaa kustannusliiketoiminnasta ja tuotekehityksestä ja on mukana tekemässä monipuolisesti kaikkea sisällöntuotantoon liittyvää.

[email protected]

JUKKA MEKLIN

Toimitusjohtaja

Jukka on kolmen lapsen isä ja kotitalousopettajan poika. Jukka on aikaisemmin ollut mukana perustamassa kasvuyrityksiä ja ratkomassa monitahoisia haasteita isoissa kansainvälisissä yrityksissä. Jukan intohimo on olla jatkuvasti mukana luomassa uutta ja parempaa. Ja juuri sitä Jukka kokee pääsevänsä tällä hetkellä tekemään yhdessä hienon Studeon tiimin, oppikirjailijoiden ja Studeon oppimateriaalia käyttävien opettajien kanssa!

[email protected]

MIIKKA SALAVUO

Johtava asiantuntija

Miikka on toiminut opetuksen kehittäjänä, tutkijana ja opettajien kouluttajana kohta kaksi vuosikymmentä. Miikka etsii jatkuvasti uusia tapoja tukea oppimista aiempaa paremmin. Hän on tehnyt mm. väitöskirjan verkkopedagogiikasta, tutkinut ja kehittänyt erilaisia verkkoyhteisöjä alakouluista yliopistoihin ja kouluttanut opettajia 90-luvulta asti. Studeolla Miikka toimii monipuolisissa tehtävissä ja vastaa varsinkin pedagogisesta kehityksestä.

[email protected]

SANNA SILLANKORVA (äitiysvapaalla)

Kustannuspäällikkö

Sannan toi Studeolle vahva halu kehittää oppimista, opettamista ja oppijalähtöisiä oppimateriaaleja. Kustannuspäällikkönä Sanna vastaa sisällöntuotannosta ja on monipuolisesti mukana tuotekehityksessä niin sisältöjen kuin teknologiankin osalta. Koulutukseltaan Sanna on äidinkielen, kirjallisuuden ja suomen toisena kielenä opettaja.

[email protected]

JESSICA SALMINEN-SAARI

Kustannuspäällikkö

Jessica on koulutukseltaan matematiikan, fysiikan ja psykologian opettaja. Lisäksi hän tutkii Helsingin yliopistossa oppilaiden välistä vuorovaikutusta matemaattisessa ongelmanratkaisussa. Jessica on opettanut useita vuosia sekä yläkoulun että lukion puolella. Vuonna 2014 Suomen Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsi hänet matemaattisten aineiden opetuksen kehittämisestä. Jessica haluaa kehittää laajasti opettamista ja oppimista, ja Studeolla se on mahdollista. Kustannuspäällikkönä hän on mukana tuotekehityksessä sekä sisältöjen että teknologian osalta.

[email protected]

ALEKSI VILLBERG

Mediatuottaja

Aleksi on audiovisuaalisen alan ammattilainen ja muusikko. Studeolla Aleksi vastaa oppimateriaalien ääni- ja videomateriaalin tuotannosta eli äänittämisestä, kuvaamisesta ja leikkaamisesta.

[email protected]

ANNI KIVIRINTA

Asiakaspalvelu

Anni asuu talvikaudet Ranskassa lumilautaillen ja kesät Hangossa. Etätyöt ovat siis Annille varsin tuttuja. Studeolla Anni mm. avustaa lupapyynnöissä, tunnuksien hallinnassa ja muissa asiakaspalvelutehtävissä.

[email protected]

MITJA SIROLA

Graafinen suunnittelija, AD

Mitja on hyvää elämää ja elokuvia rakastava visualisti. Studeon AD:na Mitja kehittää ja vaalii yrityksen visuaalista ilmettä. Mitjan työpöydällä syntyvät myös ihastuttavat kuvitukset ja animaatiot oppimateriaaleihin.

[email protected]

SAMPSA RYDMAN

Graafinen suunnittelija

Sampsa on fantastinen kartanpiirtäjä, web-kehittäjä ja historian popularisoija. Sampsan intohimoja ovat opettaminen, infografiikka ja antiikin Rooma.

[email protected]

JANI RUOHOMERI

Asiakkuuspäällikkö

Jani on taustaltaan luokanopettaja, joka on opetustyössään hyödyntänyt jo pitkään digitaalisia ympäristöjä oppimisen tukena. Opettajien kouluttaminen on Janille tuttua jo vuosien ajalta.  Jania ja Studeota yhdistävät kiinnostus opettajuuden ja oppimisen muutoksesta. Koulumaailman muutosta hän pääsee seuraamaan myös kolmen kouluikäisen poikansa kautta. Janin vapaa-aika kuluu perheen, liikunnan ja luonnon parissa. Sielunsa hän on menettänyt Saaristomerelle jo pikkupoikana.

[email protected]

JARI HALONEN

Myynti ja markkinointi

Kasvatustieteiden maisteri Jari on ensimmäisiä tietotekniikkaan erikoistuneita luokanopettajia. Opettajakokemusta hänellä on peruskoulusta ja ammattioppilaitoksesta. Pitkän pätkän työurastaan Jari on tehnyt kustantajille, ja Studeolle jo useita vuosia. Viime vuosina hän on myös toiminut iltaisin urheiluseurojen valmennustehtävissä. Jarin intohimo on jatkuva kehittäminen ja muutos – Jari rakastaa uusia juttuja. Studeolla Jarin päivät täyttyvät asiakaskohtaamisista kouluilla ja virastoissa.

[email protected]

TUUKKA TOIVONEN

Teknologiajohtaja

Tuukan ensimmäinen WWW-palvelu pyöri yliopistolta pummatulla 486:lla, joka sai datansa teksti-TV:stä. Tätä varten piti ensin kirjoittaa ajuri sieppauskortille. Näin syvällä harvoin enää tarvitsee sukeltaa, mutta tarve yhdistellä teknologioita säilyy – varsinkin Studeon kaltaisessa internetin resursseja hyödyntävässä palvelussa. Tuukka vastaa siitä, että Studeon alusta pysyy ajan tasalla ja taipuu käyttäjien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

[email protected]

Kiia Kuusento

Kustannustoimittaja

Kiia on aina rakastanut oppimista ja erityisesti oppikirjoja. Studeolla Kiia pääseekin toteuttamaan itseään oppimateriaalien parissa, vaikka oppikirjojen pänttääminen on vaihtunut digitaalisten oppimateriaalien toimittamiseen. Kiinnostus teksteihin johdatti Kiian aikoinaan opiskelemaan suomen kielen ja kirjallisuuden opettajaksi, mutta hän ei ole onnistunut tiukasti pitäytymään valinnassaan vaan on sekä opiskellut muita aineita että työskennellyt muiden tiedonalojen parissa. Nyt Kiia hyödyntääkin kaikkea oppimaansa äidinkielen ja kirjallisuuden sekä humanististen aineiden kustannustoimittajana Studeolla.

[email protected]

Sari Käyhkö

Kustannustoimittaja

Sari on koulutukseltaan ruotsin ja englannin opettaja, jonka mielenkiinto oppimisen kehittämiseen heräsi jo opiskeluaikoina. Kielitieteissä Saria kiinnostaa erityisesti kommunikatiivisuus, monikielisyys sekä kielen ja kulttuurin välinen suhde. Hän seuraa aktiivisesti uusia ilmiöitä oppimisen ja koulutuksen kentällä ja hyödyntää monipuolista koulutustaustaansa työelämässä. Studeon tiimissä Sari vastaa vieraiden kielten oppimateriaalien toimittamisesta.

[email protected]

Riitta Manninen

Kustannustoimittaja

Riitta on koulutukseltaan biologian ja maantiedon opettaja, joka viihtyy niin luontoretkillä kuin nojatuolimatkoillakin. Biologina Riitalle on tärkeää, että oppikirjat tarjoavat todenmukaisen kuvan maailmasta mutta antavat samalla opiskelijalle eväitä itsensä kehittämiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Tähän sähköiset materiaalit luovat huimia mahdollisuuksia, mikä innosti Riitan Studeon tiimiin ja parempaa oppimista kehittämään. Riitta toimittaa biologian, maantieteen, terveystiedon ja oppilaanohjauksen sarjoja.

[email protected]