Kertaa yo-kokeisiin
Biologia

BI2 Ekologian perusteet (LOPS 2021)

Sakari Kannisto Päivi Mattila Leena Mäkelä
7,30 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

BI2 Ekologian perusteet on opetussuunnitelman LOPS 2021 mukainen biologian moduuli (1 opintopiste). Siinä tarkastellaan ekologian perusteita ja luonnon monimuotoisuutta. Oppimateriaalin avulla on mahdollista syventää ja eriyttää opetusta opettajan haluamalla tavalla, ja opiskelija voi myös itsenäisesti perehtyä omiin mielenkiinnon kohteisiinsa. Monipuoliset havainnollistavat kuvat, videot ja linkit erilaisille biologiaan liittyville sivustoille täydentävät oppimista. Opettaja voi myös muokata sisältöä lisäämällä omia materiaaleja, linkkejä ja tehtäviä.

Oppimateriaalissa on runsaasti erilaisia tehtäviä, joista opettaja voi valita ryhmälleen sopivimmat. Tehtävissä testataan käsitteistön osaamista, rakenteiden ja ilmiöiden tunnistamista, lajintuntemusta, itsenäistä tiedonhakua, tiedon soveltamista ja rakentamista sekä lähdekritiikkiä. Useimmat tehtävistä sopivat myös pareittain tai ryhmissä tehtäviksi.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla