Kertaa yo-kokeisiin
Ranska

Ranska 7 – En route! (nouvelle version)

Annika Bourgogne Johanna Helke Jenni Latvala Heli Tuovinen Xavier Richerd
9,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Ranska 7 – En route ! on OPSin mukainen oppimateriaali yläkoulun A-ranskaan. Se vahvistaa aiemmin opittuja asioita ja kerryttää uutta perussanastoa ja uusia rakenteita. Materiaali on jaettu kuuteen, yläkouluikäiselle nuorelle sopivaan teemaan. Ranskalaista kulttuuria ja elämänmuotoa tehdään tutuksi monesta eri näkökulmasta.

Kielitaidon eri osa-alueita harjoitellaan monipuolisesti:

 • eri tekstilajeja edustavat tekstit (kappaletekstit ja kuuntelut) käsittelevät nuorelle läheisiä aiheita
 • jokainen teema sisältää yhden tai useamman kulttuuriaiheen 
 • suulliset harjoitukset ovat viestinnällisiä pari- tai ryhmätehtäviä
 • ääntämisharjoitukset antavat oppilaalle käsityksen ranskan ääntämyksen säännönmukaisuudesta
 • sanastoa harjoitellaan monipuolisilla perustehtävillä; lisäksi jokaisesta perustekstistä löytyy Quizlet -harjoitukset 
 • keskeisille kielioppiasioille on omistettu oma lukunsa ja materiaaliin on upotettu selkeät kielioppiselitykset
 • kulttuurienvälisiä vuorovaikutustaitoja opitaan tutustumalla tyypillisiin ilmiöihin 
 • syventävät tehtävät vahvistavat kirjoitustaitoja ja sanavarastoa
 • harjoitukset kehittävät oppimisen ja ajattelun taitoja ja tukevat TVT-taitojen kehittymistä
 • arvioinnissa hyödynnetään myös itsearviointia ja vertaisarviointia

7. luokan aihepiirejä:  

 • kieltä ja kulttuuria: frankofonia, Ranskan maantiedettä ja ranskalaisen kulttuurin eri puolia (ruokaa, urheilua, musiikkia, historiaa)
 • koulusanastoa (oppiaineita, koulutarvikkeita, kouluruokailu, koulupäivä)
 • läheiset asiat (omat tiedot, suku, perhe ja ystävät; lemmikkieläimet, harrastukset, liikunta, musiikki)
 • matkailijan ranskaa (esim. tien kysyminen ja neuvominen; ostoksilla ja ravintolassa)
 • lomanvietto

7. luokalla harjoiteltavia vuorovaikutustilanteita: 

 • itsestä ja läheisistä kertominen
 • kuvailu (ulkonäkö, huone jne)
 • ruoka- ja musiikkimausta puhuminen
 • omista suosikeista kertominen
 • ostostilanteet, ruoan tilaaminen, kaupungilla
 • lomasuunnitelmista kertominen

7. luokan kielioppiaiheita:

 • säännöllisten verbien preesens (konjugaatiot I-III), passé composé avoir -verbin ja alustavasti être -apuverbin kanssa, epäsäännöllisiä verbejä, modaaliapuverbit devoir, vouloir, pouvoir, savoir
 • artikkelit, partitiivinen artikkeli, genetiivi
 • monikon muodostus
 • adjektiivien taipuminen ja paikka
 • alustavasti imperfekti 
 • muita keskeisiä rakenteita
Avaa oppimateriaali Studeon alustalla