Fysik

FY7 Elektromagnetism och ljus (GLP 2021)

Leif Ekrem Johanna Jauhiainen Johan Lahtinen Lea Linna Markus Norrby Timo Tynkkynen
16,50 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Läromedlet FY7 behandlar ljus som vågrörelse, magnetiska fenomen, elektromagnetisk induktion, växelström och elektromagnetisk kommunikation.

Materialet erbjuder ett stort och mångfaldigt utbud av övningsuppgifter. Uppgifterna möjliggör individualisering och lämpar sig även väl för självständiga studier. Uppgifterna beaktar även kraven som tillkommit i och med det elektroniska studentexamensprovet.

Läromedlet FY7 Elektromagnetism och ljus (GLP2021) (2 sp) erbjuder ett modernt och engagerande sätt att studera och undervisa fysik. Läromedlet behandlar elektromagnetism med induktion som ett centralt fenomen. De studerande blir bekanta med centrala begrepp och modeller inom elektromagnetism och med elproduktion och elöverföring som fysikaliska fenomen och i samhällelig kontext. Dessutom behandlas elektromagnetisk strålning och särskilt ljusets egenskaper.

Elektromagnetiska fenomen studeras genom observationer och mätningar. Läromedlet innehåller färdiga filer med mätresultat och videomaterial som behandlar olika experiment. Mångsidiga övningsuppgifter och stöd för användningen av programvara stöder studierna.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla