Kertaa yo-kokeisiin
Kemia

Kemia 7

Tuula Havonen Jenni Hiltunen Saila Juntunen Petteri Mikkonen Riitta Manninen
9,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Kemia 7 on opetussuunnitelman ja sen oppimiskäsityksen mukainen oppimateriaali, joka tukee vahvasti perusopetuksen tehtävää ja sen tavoitteita. Materiaalissa edetään taitotavoitteet edellä sisältötavoitteisiin, laaja-alaisen osaamisen taitoihin ja oppimisen eheyttämiseen. Sähköinen materiaali havainnollistaa kemian ilmiöitä interaktiivisine kuvineen, videoineen ja linkkeineen ja innostaa löytämään kemiaa kaikkialta.

Materiaali on jaettu neljään jaksoon:

1. Kemiaa tutkimaan: Jaksossa luodaan pohja kemian opiskelulle vahvasti kokeellisuuden kautta ja perehdytään kemian perusteisiin.

2. Aineen rakenne: Jaksossa perehdytään aineen rakenteen kautta siihen, miten aineet luokitellaan puhtaisiin aineisiin ja seoksiin.

3. Seoksen ainesosat voidaan erottaa: Jaksossa tutustutaan peruserotusmenetelmiin.

4. Ainutlaatuinen vesi: Jaksossa perehdytään veden kemiallisiin ominaisuuksiin ja veden merkitykseen elämän kannalta.

Jaksoissa lähdetään liikkeelle arkielämän tilanteista ja ohjataan oppilasta näin ymmärtämään kemian merkitys arjessa. Jaksojen luvut sisältävät paljon ohjattuja tutkimuksia, joissa hyödynnetään myös tieto- ja viestintäteknologiaa. Havaintojen ja johtopäätösten kautta oppilas rakentaa pohjaa tieteelliselle ajattelulle kemialle ominaisella tavalla.

Tärkeässä osassa on myös oman oppimisen arviointi, johon materiaalissa ohjataan säännöllisesti.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla