Kertaa yo-kokeisiin
Fysiikka

FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (LOPS 2021)

Johanna Jauhiainen Lea Linna Timo Tynkkynen
7,30 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (LOPS 2021) oppimateriaali tarjoaa nykyaikaisen ja innostavan tavan opiskella ja opettaa fysiikkaa. Oppimateriaalissa tutustutaan energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä sekä fysiikan merkitykseen tulevaisuuden ympäristö- ja energiaongelmien tutkimisessa ja ratkaisemisessa kestävän kehityksen mukaisesti. Oppimateriaali esittelee energiajärjestelmän moderneja ratkaisuja, jotka mahdollistavat uusiutuvien energiamuotojen laajan käytön ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen. Energiataloutta tarkastellaan yksilön, ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmista. 

Oppimateriaalin monipuoliset tehtävät edistävät käsitteiden ymmärtämistä, harjaannuttavat tiedon esittämiseen, tulkitsemiseen ja soveltamiseen sekä kehittävät yhteistyötaitoja ja luovat perustaa monitieteiselle ja luovalle osaamiselle. Tehtävät antavat myös valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon kestävän energiatalouden näkökulmasta sekä rohkaisevat ottamaan vastuullisen ja aktiivisen roolin yhteiskunnan jäsenenä. Selkeät ohjelmisto-ohjeet tukevat fysiikan opiskelua. 

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla