Kertaa yo-kokeisiin
Matematiikka

Matematiikka 3

Minna Taatila Juha Paavilainen Susanna Pesonen Sanna Sillankorva Jessica Salminen-Saari
9,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon Matematiikka 3 on nykyaikainen oppimateriaalikokonaisuus matematiikan oppimiseen ja opettamiseen uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Monipuoliset sisällöt ja työskentelytavat aktivoivat ja innostavat oppilasta laskemaan, päättelemään ja pohtimaan. Samalla kehittyy oppilaan kyky loogiseen ajatteluun ja täsmälliseen ja luovaan matemaattiseen ajatteluun. Oppiminen tapahtuu sähköisen oppimisympäristön ominaisuuksia hyödyntäen – unohtamatta kuitenkaan yhdessä toimimista, ajattelutapojen vertailua ja niistä keskustelemista. Konkretia ja toiminnallisuus ovat olennainen osa matematiikan oppimista. Esimerkit ja harjoitukset ovat oppilaan arkielämään kytkeytyviä. Oppimateriaalin teksteissä on kiinnitetty erityistä huomiota selkeään kieleen ja kuvissa hyvään havainnollistamiseen.

Tämän oppimateriaalin vahvuuksia on ns. konetarkisteisuus, eli oppilas saa välittömän palautteen harjoituksestaan ja sen sujumisesta. Harjoituksista saa pisteitä niiden vaativuustason mukaan. Vastaamisen yhteydessä oppilas saa oikean vastauksen ja/tai mallivastauksen. Pisteytys toimii välittömänä palautteena ja auttaa oppilasta ymmärtämään, miten oppiminen sujuu ja vastaavasti millä osa-alueilla tietoja ja taitoja tulisi kehittää. Opettaja näkee reaaliaikaisesti oppilaiden edistymisen ja voi reagoida nopeasti, mikäli huomaa, että jollakin osa-alueella koko luokalla on harjoitusten vastauksissa puutteita tai joku oppilas menestyy heikommin. Jokaisen jakson lopussa on itsearviointi, jossa oppilas arvioi monipuolisesti osaamistaan ja kehittymistään jakson tavoitteiden mukaan.

Oppimateriaali on jaoteltu kahdeksaan jaksoon ja jaksot lukuihin. Jakso alkaa johdannolla, jossa herätellään miettimään, mitä tiedetään ennestään jakson aihepiiristä ja virittäydytään tulevaan. Jokaisessa luvussa on runsaasti harjoituksia. Harjoitukset on jaoteltu perusharjoituksiin, syventäviin ja soveltaviin harjoituksiin. Tietyt harjoitustyypit on merkitty innostavilla symboleilla: laske päässä (ääneen luettu), laske ja liiku, tee parin tai ryhmän kanssa, kokeile koodaamista, laske vihkoon ja tee kotona. 

Lähes kaikissa jaksoissa on lopussa perusharjoittelua ja/tai ylöspäin eriyttävien harjoitusten luku. Jokaisen jakson lopussa on kertaus- ja itsearviointiluku.

Eriyttäminen sekä alas- että ylöspäin kulkee koko ajan materiaalin rinnalla. Opettajan oppaassa on tulostettavia monisteita alaspäin eriyttämiseen. Harjoitusten vihjeissä on alaspäin eriyttävää lisätietoa ja apua harjoituksen ratkaisemiseen. Soveltavat, syventävät ja *-lukujen harjoitukset ovat ylöspäin eriyttäviä.

Materiaalissa on runsaasti pelillisiä elementtejä. Pelit ja pelillisyys motivoivat oppilasta harjoittelemaan runsaammin ja sitä myöten oppimaan enemmän ja syvällisemmin. Oppilaan minäpystyvyyden tunne vahvistuu, kun hän huomaa edistyvänsä matemaattisissa taidoissa.

Koetehtäväpankista opettaja voi valita kokeeseen haluamansa tehtävät tai luoda itse uusia tehtäviä.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla