Kemia

KE4 Kemiallinen reaktio (LOPS 2021)

Suula Arppe Elina Lieko Marko Telenius Lea Linna Jari Ahonen
14,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 10.8.2022

KE4 Kemiallinen reaktio (LOPS 2021) tarkastelee erilaisia kemiallisia reaktioita ja niiden merkitystä elinympäristössä. Reaktioiden havainnoinnista edetään reaktioiden symboliseen käsittelyyn reaktioyhtälöiden avulla. Oppimateriaali tukee opiskelijan tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä opastaa erilaisten sovellusten käyttöön kemian tehtävien ratkaisujen luomisessa. Monipuoliset tehtävät mahdollistavat ryhmissä työskentelyn sekä kokeellisen työskentelyn, jossa painottuvat monitieteisen ja luovan osaamisen sekä vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet.