Kertaa yo-kokeisiin
Kemia

KE4 Kemiallinen reaktio (LOPS 2021)

Jari Ahonen Suula Arppe Elina Lieko Marko Telenius
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

KE4 Kemiallinen reaktio (LOPS 2021) tarkastelee erilaisia kemiallisia reaktioita ja niiden merkitystä elinympäristössä. Oppimateriaalin avulla opiskelija oppii käyttämään ja soveltamaan kemiallisiin reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisessä elämässä. Materiaalin kokeellisista töistä ja videoista havaintoja tekemällä opiskelija etenee reaktioiden symboliseen käsittelyyn reaktioyhtälöiden avulla. Opiskelija kehittää tutkimustaitojaan esimerkiksi määrittämällä arjesta tuttujen tuotteiden happamuuksia titraamalla, valmistamalla itse kaasuja ja tutustumalla polymeerien ominaisuuksiin. Oppimateriaali tukee opiskelijan tieto- ja viestintäteknisiä taitoja videoin ja ohjein sekä opastaa erilaisten sovellusten käyttöön kemian tehtävien ratkaisujen luomisessa. Monipuoliset tehtävät mahdollistavat ryhmissä työskentelyn sekä kokeellisen työskentelyn, jossa painottuvat monitieteisen ja luovan osaamisen sekä vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Opiskelijan oppimista tukevat kattavat malliratkaisut, ohjevideot ja laaja sanasto opintojakson keskeisistä käsitteistä. Oppimateriaalissa on myös kattavat ohjeet myös opettajalle. 

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla