Kertaa yo-kokeisiin
Opinto-ohjaus

OP1 Minä opiskelijana (LOPS 2021)

Johanna Ahonen Jussi Lounassalo Kukka Tast
10,40 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon OP1-oppimateriaalissa tutustutaan monipuolisin menetelmin lukion aloittamiseen ja lukio-opintoihin liittyviin asioihin sekä vahvistetaan oppimaan oppimisen taitoja. OP1-opintojen tavoitteena on myös tukea lukiolaisen itsetuntemuksen vahvistumista, elämänhallintataitojen kehittymistä sekä orientoitua lukion jälkeisten suunnitelmien tekemiseen. Oppimateriaalin työtavoissa korostuvat oman oppimisen arviointi, tavoitteiden asettaminen, pitkäjänteinen suunnitelmien tekeminen ja vastuunkanto omasta oppimisesta. OP1-opintojen teemoihin kuuluvat myös työelämään ja jatko-opintopaikkoihin tutustuminen.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla