Kertaa yo-kokeisiin
Ranska

Ranska 9 Aux quatre coins du monde

Johanna Helke Toni Mäkipää Heli Tuovinen Xavier Richerd
9,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Ranska 9 – Aux quatre coins du monde on yläkoulun A-ranskan 9. luokan opintokokonaisuus. Punaisena lankana ovat ranskankieliset alueet ympäri maailman. Ranskaan liittyvää maantuntemusta vahvistetaan tutustumalla eri alueiden erityispiirteisiin ja Ranskan tasavallan historiaan. Muut aihepiirit liittyvät yläasteikäisten nuorten elämään (tulevaisuuden valinnat, sosiaalinen media, harrastukset jne). Ranskan kieltä pohditaan kielen eri rekisterien ja varianttien kautta. Tekstit edustavat vaihtelevasti erilaisia tekstityyppejä ja niistä voidaan valita käsittelyyn perus- tai syventävän tason tekstejä. Keskeiset rakenteet käsitellään edelleen omissa luvuissaan, mutta pienempiä rakennesisältöjä on sisällytetty lähes kaikkiin lukuihin. Keskustelutilanteita harjoitellaan useissa luvuissa (mm. mielipiteen ilmaisu, erilaisten käytännön tilanteiden vahvistaminen). Materiaali sisältää runsaasti toiminnallista harjoittelua.

Sisällöt teemoittain

 • Teema 1: Frankofonia ja ranskan kielisiä maita eri puolilla maailmaa. Itsestä kertominen; le Québec; kouluaiheen kertaaminen; sähköpostiviestin kirjoittaminen; le Maghreb; paikkojen ja kulttuurien kuvaaminen ja matkailu; Ranskankielinen Afrikka; urheilu, muoti ja musiikki afrikkalaisesta näkökulmasta; aikamuotojen kertaus (preesens, imperfekti, passé composé ja niiden vertailu - pluskvamperfekti).
 • Teema 2: Ranskan maantuntemus. Ranskan 13 aluetta esittelyssä ja niiden erityispiirteitä; Pariisin tuntemuksen lisääminen; kulkuvälineet; Marseljeesin tarina ja kansallispäivän vietto Ranskassa ja Suomessa; Ranskan tasavallan historiaa; kirjoitetun ja puhutun kielen eroista; adjektiivit ja adverbit.
 • Teema 3: Nuoren elämään liittyviä tilanteita. Tunteista puhuminen; reagoiminen puhekumppaniin erilaisissa tilanteissa; liikuntaharrastuksesta kertominen; juhlien järjestäminen; kotityöt; jalkapallotähden elämää; maiden nimiä ranskaksi; nettikiusaaminen.
 • Teema 4: Medioiden maailma. Mielipiteen ilmaisu; elokuvista kertominen; länsi-afrikkalainen kulttuuri; Monakon ruhtinasperheen tarina (elämäntarina); konjuntiot ja relatiivilauseet; kirjallisuus ja ranskalaiset kansansadut; henkilön kuvaileminen; sosiaalinen media ja digisanastoa, verkko-ostoksilla.
 • Teema 5: Tulevaisuuden suunnitelmat ja teknologia. Omat vahvuudet; ammattit; harjoittelupaikan saaminen; ranskalaisten leivonnaisten historiaa; kahvilatuotteiden ja hedelmien/vihannesten nimet; reseptin seuraaminen; futuuri ja konditionaali uutena; autot ja teknologia; ranskalainen teollisuus ja tuotemerkit.
 • Teema 6: Ympäristönsuojelu ja Ranskan merentakaiset alueet. Luontosanastoa; kirjeen kirjoittaminen; kasvisyönti vs. lihansyönti ja valinnoista keskusteleminen; Ranskan Antillit; ympäristöongelmat; resepti; sääilmaisuja; Haiti; Ranskan harjoittaman kolonisaation historiaa;

Keskustelutilanteet

 • junalipun ostaminen
 • reagoiminen erilaisissa tilanteissa (onnittelu, rohkaisu, osanotto jne)
 • kellonajat ja tapaamisesta sopiminen
 • toisen neuvominen ongelmatilanteessa
 • mielipiteen ilmaisu (omasta lempielokuvasta tai kirjasta kertominen)
 • työpaikkahaastattelu
 • kahvilassa tilaaminen 
 • väittely ja mielipiteen ilmaisu
 • säästä puhuminen
 • lentokentällä asioiminen

Kielioppisisällöt 

 • Kerrataan ja syvennetään verbioppia
  • aikamuotojen kertaus (preesens, imperfekti, passé composé)
  • refleksiiviverbien käytön vahvistaminen 
  • pluskvamperfekti uutena asiana  
  • keskeiset epäsäännölliset verbit
  • passiivi uutena asiana
  •  être en train de ja venir de
  • ilmaisuja avoir-verbin kanssa 
  • infinitiivirakenteita (infinitiivi + à/de/ilman prepositiota; faire de / jouer à)
  • passé simple -aikamuotoon tutustuminen
  • futuuri ja konditionaali uutena
  • gerundi uutena
  • subjunktiivi uutena 
  • kieltosanojen kertaaminen
 • Prepositiot kertauksena 
 • Pronomineja
  • painolliset persoonapronominit, itsenäiset persoonapronominit
  • objektipronominit (COD ja COI) ja niiden paikka lauseessa
  • tout-pronomini
  • celui-ci, celle-ci
 • Adjektiivien taipuminen ja niiden vertailu
 • Adverbit ja niiden vertailu
 • Substantiiveista (x-päätteinen monikkomuoto, artikkelit maantieteellisten nimien kanssa)
 • Partitiivin kertaus
 • Epäsuora esitys
 • Lukusanojen kertaaminen
 • Muuta kielitietoutta
  • kirjoitetun ja puhekielen eroja
  • ranskan kielen aksenteista ja varianteista 
Avaa oppimateriaali Studeon alustalla