Kertaa yo-kokeisiin
Suomi toisena kielenä

S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (LOPS 2021)

Minna Artimo Annukka Kuhajärvi Hanna Ontero Jenny Prokkola Jaana Ristimäki
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 1.8.2024

Studeon S21-oppimateriaalin Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen tavoitteena on oppia tutkimaan kieltä ja tekstejä, tuottaa erilaisia tekstejä sekä harjaantua lukemaan abstrakteja tekstejä. 

Materiaalissa keskeistä on tekstilajituntemuksen lisääminen ja aineistopohjainen kirjoittaminen. Tehtävissä tutkitaan laaja-alaisen tekstikäsityksen mukaisesti erilaisia tekstejä: materiaali sisältää autenttisia asia- ja kaunokirjallisia tekstejä, ääntä ja kuvaa sekä kiinnostavia linkkejä internetin eri lähteisiin. Aineiston pohjalta kirjoittamista harjoitellaan keskittyen aluksi osataitoihin, kuten aineiston valintaan ja viittaamiseen. Sen jälkeen edetään kokonaisten tekstien kirjoittamiseen. Lisäksi oppimateriaalissa kerrataan keskeisiä kielen rakenteita ja kielenhuollon sisältöjä.

Lukujen yhteenvedot ja sanastot tukevat oppimista, ja samankaltaisen rakenteen ansiosta materiaalia voi käyttää soveltuvin osin yhdessä Äidinkieli ja kirjallisuus -oppimateriaalin kanssa.