Kertaa yo-kokeisiin
Maantiede

GE3 Yhteinen maailma (LOPS 2021)

Paavo Ikonen Lotta Laitinen Anna Virolainen-Hynnä Johanna Vuollet
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Yhteinen maailma on Lukion opetussuunnitelman LOPS 2021 mukaan tehty oppimateriaali. Oppimateriaalien luvut sisältävät laadukkaiden tekstiosuuksien ja tehtävien lisäksi linkkejä materiaalin ulkopuolelle, ja Studeon vuorovaikutteisen oppimisalustan avulla opettaja pystyy seuraamaan ja tukemaan oppimista aktiivisesti. 

Oppimateriaalissa tarkastellaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden ja ihmisen ja luonnon riippuvuussuhteiden tuntemusta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta sekä ihmistoiminnan vastuullisuus ja ympäristön hyvinvointi. Kaikkia teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla